CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 101 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc tác dụng trên đường hô hấp: 18 loại
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Siro Touxirup

Siro Touxirup
Dạng bào chế: Si rô
Quy cách đóng gói: Hộp 20 gói x 5 ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Bến Tre - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-18889-13

Siro Touxirup

Siro Touxirup
Dạng bào chế: Si rô
Quy cách đóng gói: hộp 1chai x 30ml, hộp 1chai x 60ml siro
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Bến Tre - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-18889-13

Dextromethorphan 10mg

Dextromethorphan 10mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên, hộp 1 chai 100 viên
Nhà sản xuất: Công ty liên doanh Meyer-BPC - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Bến Tre - VIỆT NAM
Số Đăng ký: GC-273-17

Siro Touxirup

Siro Touxirup
Dạng bào chế: Si rô
Quy cách đóng gói: hộp 1chai x 30ml, hộp 1chai x 60ml siro
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Bến Tre - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V991-H12-05

Newvent-G

Newvent-G - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Siro
Quy cách đóng gói: Hộp 20 gói x 5ml, hộp 1 chai 30ml, hộp 1 chai 60ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Bến Tre - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Bến Tre - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-28859-18

Newvent

Newvent - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Siro
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 30ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Bến Tre - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Bến Tre - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-26112-17

Acetylcystein

Acetylcystein - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: viên 200mg
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên 200mg
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Bến Tre - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: GC-0002-06

Acetylcystein 200mg

Acetylcystein 200mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên nang
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Bến Tre - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-4560-01

Dextromethorphan

Dextromethorphan - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 1chai 100 viên nang 10mg
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Bến Tre - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: GC-0013-06

Dextromethorphan

Dextromethorphan - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1chai 100 viên nén 10mg
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Bến Tre - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: GC-0014-06

Dextromethorphan 10mg

Dextromethorphan 10mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 1chai 100 viên nang
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Bến Tre - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V41-H12-05

Dextromethorphan 10mg

Dextromethorphan 10mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: hộp 1chai x 100 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Bến Tre - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V853-H12-05

Salbutamol 2mg

Salbutamol 2mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1chai 100 viên, hộp 1chai 500 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Bến Tre - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V859-H12-05

Salbutamol 4mg

Salbutamol 4mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên; Hộp 1chai 200 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Bến Tre - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-4744-02

Terpin codein

Terpin codein - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: hộp 10 vỉ x 10 viên nang, hộp 1chai x 150 viên nang
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Bến Tre - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V992-H12-05

Trang 1 /2
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2020  Thuocbietduoc.com.vn