MERCK SHARP & DOHME (ASIA) LTD.

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 171 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc tác dụng trên đường hô hấp: 18 loại
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Singulair

Singulair
Dạng bào chế: Cốm uống
Quy cách đóng gói: Hộp 28 gói
Nhà sản xuất: Patheon Manufaturing Services LLC - MỸ
Nhà đăng ký: Merck Sharp & Dohme (Asia) Ltd. - HỒNG KÔNG
Số Đăng ký: VN-20814-17

Singulair

Singulair
Dạng bào chế: Cốm uống
Quy cách đóng gói: Hộp 28 gói
Nhà sản xuất: DSM Pharmaceuticals, Inc. - MỸ
Nhà đăng ký: Merck Sharp & Dohme (Asia) Ltd. - HỒNG KÔNG
Số Đăng ký: VN-18939-15

Singulair 4mg

Singulair 4mg
Dạng bào chế: Viên nhai
Quy cách đóng gói: Hộp 4 vỉ x 7 viên; Hộp 2 vỉ x 14 viên
Nhà sản xuất: Merck Sharp & Dohme., Ltd - ANH
Nhà đăng ký: Merck Sharp & Dohme (Asia) Ltd. - HỒNG KÔNG
Số Đăng ký: VN-20318-17

Nasonex

Nasonex
Dạng bào chế: Hỗn dịch xịt mũi
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 60 liều xịt
Nhà sản xuất: Schering - Plough Labo N.V. - BỈ
Nhà đăng ký: Merck Sharp & Dohme (Asia) Ltd. - HỒNG KÔNG
Số Đăng ký: VN-17531-13

Singulair

Singulair - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 4 vỉ x 7 viên
Nhà sản xuất: Merck Sharp & Dohme., Ltd - ANH
Nhà đăng ký: Merck Sharp & Dohme (Asia) Ltd. - HỒNG KÔNG
Số Đăng ký: VN-14267-11

Singulair

Singulair - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nhai
Quy cách đóng gói: Hộp 4 vỉ x 7 viên
Nhà sản xuất: Merck Sharp & Dohme., Ltd - ANH
Nhà đăng ký: Merck Sharp & Dohme (Asia) Ltd. - HỒNG KÔNG
Số Đăng ký: VN-14266-11

Singulair

Singulair - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Cốm uống
Quy cách đóng gói: Hộp 7 gói; hộp 28 gói
Nhà sản xuất: Merck Sharp & Dohme Corp. - MỸ
Nhà đăng ký: Merck Sharp & Dohme (Asia) Ltd. - HỒNG KÔNG
Số Đăng ký: VN-15094-12

Singulair

Singulair
Dạng bào chế: Viên nén nhai
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Merck Sharp & Dohme., Ltd - ANH
Nhà đăng ký: Merck Sharp & Dohme (Asia) Ltd. - HỒNG KÔNG
Số Đăng ký: VN-19262-15

Zenhale

Zenhale - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc phun mù
Quy cách đóng gói: Hộp 1 bình xịt và 1 ống thuốc chứa 120 liều xịt
Nhà sản xuất: 3M Healthcare., Ltd - ANH
Nhà đăng ký: Merck Sharp & Dohme (Asia) Ltd. - HỒNG KÔNG
Số Đăng ký: VN2-156-13

Zenhale

Zenhale - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc phun mù
Quy cách đóng gói: Hộp 1 bình xịt và 1 ống thuốc chứa 120 liều xịt
Nhà sản xuất: 3M Healthcare., Ltd - ANH
Nhà đăng ký: Merck Sharp & Dohme (Asia) Ltd. - HỒNG KÔNG
Số Đăng ký: VN2-155-13

Zenhale

Zenhale - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc phun mù
Quy cách đóng gói: Hộp 1 bình xịt và 1 ống thuốc chứa 120 liều xịt
Nhà sản xuất: 3M Healthcare., Ltd - ANH
Nhà đăng ký: Merck Sharp & Dohme (Asia) Ltd. - HỒNG KÔNG
Số Đăng ký: VN2-154-13

Singulair

Singulair - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén nhai
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Merck Sharp & Dohme., Ltd - ANH
Nhà đăng ký: Merck Sharp & Dohme (Asia) Ltd. - HỒNG KÔNG
Số Đăng ký: VN-19261-15

Singulair

Singulair - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén nhai
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Merck Sharp & Dohme., Ltd - ANH
Nhà đăng ký: Merck Sharp & Dohme (Asia) Ltd. - HỒNG KÔNG
Số Đăng ký: VN-19260-15

Singulair

Singulair - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nhai
Quy cách đóng gói: Hộp 4 vỉ x 7 viên
Nhà sản xuất: Merck Sharp & Dohme., Ltd - ANH
Nhà đăng ký: Merck Sharp & Dohme (Asia) Ltd. - HỒNG KÔNG
Số Đăng ký: VN-15095-12

Singulair

Singulair - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 4 vỉ x 7 viên, hộp 2 vỉ x 14 viên
Nhà sản xuất: Merck Sharp & Dohme., Ltd - ANH
Nhà đăng ký: Merck Sharp & Dohme (Asia) Ltd. - HỒNG KÔNG
Số Đăng ký: VN-21065-18

Trang 1 /2
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn