CÔNG TY TNHH SX-TM DƯỢC PHẨM NIC (NIC PHARMA)

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 307 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc tác dụng trên đường hô hấp: 22 loại
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Coldnic

Coldnic
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ, 10 vỉ x 10 viên nang mềm
Nhà sản xuất: Công ty TNHH SX-TM Dược phẩm NIC (NIC Pharma) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-14069-11

Theophylin 100 mg

Theophylin 100 mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 15 viên
Nhà sản xuất: Công ty TNHH SX-TM Dược phẩm NIC (NIC Pharma) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH SX-TM Dược phẩm NIC (NIC Pharma) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-20595-14

Actifif

Actifif - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hộp 2 vỉ x 10 viên nén. Chai 100 viên, 500 viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên nén. Chai 100 viên, 500 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty TNHH SX-TM Dược phẩm NIC (NIC Pharma) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-14060-11

Actifif-F

Actifif-F - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hộp 2 vỉ x 10 viên nén. Chai 100 viên, 500 viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên nén. Chai 100 viên, 500 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty TNHH SX-TM Dược phẩm NIC (NIC Pharma) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-14061-11

Tergode

Tergode - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hộp 10 vỉ x 10 viên nang mềm. Chai 100 viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên nang mềm. Chai 100 viên nang mềm
Nhà sản xuất: Công ty TNHH SX-TM Dược phẩm NIC (NIC Pharma) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-14092-11

Terpinic Extra

Terpinic Extra - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hộp 10 vỉ x 10 viên nén. Hộp 1 chai x 100 viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên nén. Hộp 1 chai x 100 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty TNHH SX-TM Dược phẩm NIC (NIC Pharma) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-14607-11

Terpone

Terpone - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hộp 10 vỉ x 10 viên nang cứng. Chai 400 viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên nang cứng. Chai 400 viên nang cứng
Nhà sản xuất: Công ty TNHH SX-TM Dược phẩm NIC (NIC Pharma) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-14094-11

Terpone

Terpone - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hộp 10 vỉ x 10 viên bao đường. Chai 400 viên bao đường
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên bao đường. Chai 400 viên bao đường
Nhà sản xuất: Công ty TNHH SX-TM Dược phẩm NIC (NIC Pharma) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-14093-11

Bromhexin 4

Bromhexin 4 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên bao đường
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 25 viên. Chai 100 viên
Nhà sản xuất: Công ty TNHH SX-TM Dược phẩm NIC (NIC Pharma) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-5299-08

Dextromethorphan

Dextromethorphan - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 15 viên, chai 100 viên
Nhà sản xuất: Công ty TNHH SX-TM Dược phẩm NIC (NIC Pharma) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-5047-08

Terpimex Fort

Terpimex Fort - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên, chai 100 viên
Nhà sản xuất: Công ty TNHH SX-TM Dược phẩm NIC (NIC Pharma) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-5059-08

Terpin Goledin

Terpin Goledin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén dài bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 15 viên, chai 100 viên
Nhà sản xuất: Công ty TNHH SX-TM Dược phẩm NIC (NIC Pharma) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-5060-08

Terpincodein Extra

Terpincodein Extra - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén dài bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 15 viên. Chai 100 viên
Nhà sản xuất: Công ty TNHH SX-TM Dược phẩm NIC (NIC Pharma) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-5322-08

Terpinic

Terpinic - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên. Chai 100 viên
Nhà sản xuất: Công ty TNHH SX-TM Dược phẩm NIC (NIC Pharma) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-5323-08

Zexpam

Zexpam - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên. Chai 24 viên
Nhà sản xuất: Công ty TNHH SX-TM Dược phẩm NIC (NIC Pharma) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-5687-08

Trang 1 /2
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2019  Thuocbietduoc.com.vn