CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 190 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc tác dụng trên đường hô hấp: 14 loại
Terpin codein

Terpin codein
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên; chai 100 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm TV.Pharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-3188-07

Dextromax

Dextromax
Dạng bào chế: Viên bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên; Chai 100 viên.
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm TV.Pharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-17571-12

Terpinzoat

Terpinzoat
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm TV.Pharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm TV.Pharm - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-24335-16

Neo corclion

Neo corclion - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên bao đường
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm TV.Pharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm TV.Pharm - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-22543-15

Bromhexin 4mg

Bromhexin 4mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hộp 3 vỉ x 10 viên nén; Chai 200 viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên nén; Chai 200 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm TV.Pharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-13912-11

Bromhexin 8mg

Bromhexin 8mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hộp 3 vỉ x 10 viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm TV.Pharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-14444-11

Travimuc

Travimuc - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hộp 10 gói x 2g thuốc cốm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 gói x 2g thuốc cốm
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm TV.Pharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-13917-11

Codfesine

Codfesine - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên, hộp 10 vỉ x 10 viên nang mềm
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm TV.Pharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-11192-10

Terpinzoat

Terpinzoat - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên nang
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm TV.Pharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-10500-10

Terpin-Codein

Terpin-Codein - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên bao đường
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm TV.Pharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-4836-08

Ho long đờm TVP

Ho long đờm TVP - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Chai 200 viên, 400 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm TV.Pharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-4371-07

Neo-Cod F

Neo-Cod F - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên bao đường
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm TV.Pharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-3444-07

Neo-codin

Neo-codin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên bao đường
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm TV.Pharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-4372-07

Neo-Codon

Neo-Codon - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viền bao đường
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm TV.Pharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-4373-07

Copyright © 2020  Thuocbietduoc.com.vn