CADILA HEALTHCARE., LTD

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 197 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc tác dụng trên đường hô hấp: 11 loại
Montenuzyd

Montenuzyd
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Cadila Healthcare., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Cadila Healthcare., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-15256-12

Formonide 200 Inhaler

Formonide 200 Inhaler
Dạng bào chế: Dạng hít khí dung
Quy cách đóng gói: Hộp 1 bình xịt 120 liều
Nhà sản xuất: Cadila Healthcare., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Cadila Healthcare., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-16445-13

Forair 250

Forair 250 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc xịt phun mù
Quy cách đóng gói: Hộp 1 ống 150 liều
Nhà sản xuất: Cadila Healthcare., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Cadila Healthcare., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-15747-12

Derinide 100 Inhaler

Derinide 100 Inhaler - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc hít phân liều
Quy cách đóng gói: Hộp 1 bình xịt phân liều (chứa 200 liều)
Nhà sản xuất: Cadila Healthcare., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Cadila Healthcare., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-16597-13

Derinide 200 Inhaler

Derinide 200 Inhaler - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc phun mù dùng để hít
Quy cách đóng gói: Hộp 1 bình thuốc phun mù dùng để hít chứa 200 liều
Nhà sản xuất: Cadila Healthcare., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Cadila Healthcare., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-16144-13

Formonide 100 Inhaler

Formonide 100 Inhaler - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dạng hít khí dung
Quy cách đóng gói: Hộp 1 bình xịt 120 liều
Nhà sản xuất: Cadila Healthcare., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Cadila Healthcare., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-16444-13

Formonide 400 Inhaler

Formonide 400 Inhaler - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dạng hít khí dung
Quy cách đóng gói: Hộp 1 bình xịt 120 liều
Nhà sản xuất: Cadila Healthcare., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Cadila Healthcare., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-16446-13

Forair 125

Forair 125 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc xịt phun mù
Quy cách đóng gói: Hộp 1 ống 150 liều
Nhà sản xuất: Cadila Healthcare., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Cadila Healthcare., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-15746-12

Forair 125 Inhaler

Forair 125 Inhaler - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc xịt định liều
Quy cách đóng gói: Hộp 1 bình 120 liều xịt
Nhà sản xuất: Cadila Healthcare., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Cadila Healthcare., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-2911-07

Forair 250 Inhaler

Forair 250 Inhaler - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc xịt định liều
Quy cách đóng gói: Hộp 1 bình 120 liều xịt
Nhà sản xuất: Cadila Healthcare., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Cadila Healthcare., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-2912-07

Forair 50 Inhaler

Forair 50 Inhaler - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc xịt định liều
Quy cách đóng gói: Hộp 1 bình 120 liều xịt
Nhà sản xuất: Cadila Healthcare., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Cadila Healthcare., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-2913-07

Copyright © 2023  Thuocbietduoc.com.vn