YING YUAN CHEMICAL PHARMACEUTICALS CO., LTD

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 60 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc tác dụng trên đường hô hấp: 10 loại
Dexcon Tablets 10mg

Dexcon Tablets 10mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Chai 100 viên
Nhà sản xuất: Ying Yuan Chemical Pharmaceuticals Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Nhà đăng ký: Ying Yuan Chemical Pharmaceuticals Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Số Đăng ký: VN-18974-15

Hontuco tablets 200mg “Honten”

Hontuco tablets 200mg “Honten” - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Chai 100 viên
Nhà sản xuất: Ying Yuan Chemical Pharmaceuticals Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Nhà đăng ký: Ying Yuan Chemical Pharmaceuticals Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Số Đăng ký: VN-18483-14

Suroate Tablets "Honten"

Suroate Tablets "Honten" - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Chai 100 viên, chai 500 viên
Nhà sản xuất: Ying Yuan Chemical Pharmaceuticals Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Nhà đăng ký: Ying Yuan Chemical Pharmaceuticals Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Số Đăng ký: VN-16932-13

Amsol tablets 30mg YY

Amsol tablets 30mg YY - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Lọ 100 viên
Nhà sản xuất: Ying Yuan Chemical Pharmaceuticals Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Nhà đăng ký: Ying Yuan Chemical Pharmaceuticals Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Số Đăng ký: VN-6432-02

Dexcon

Dexcon - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Chai 100 viên
Nhà sản xuất: Ying Yuan Chemical Pharmaceuticals Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Nhà đăng ký: Ying Yuan Chemical Pharmaceuticals Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Số Đăng ký: VN-7602-03

Suroate

Suroate - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Chai 100 viên; 500 viên
Nhà sản xuất: Ying Yuan Chemical Pharmaceuticals Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Nhà đăng ký: Ying Yuan Chemical Pharmaceuticals Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Số Đăng ký: VN-7037-02

Amsolyn Tablets 30mg YY

Amsolyn Tablets 30mg YY - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Chai nhựa trắng 100 viên
Nhà sản xuất: Ying Yuan Chemical Pharmaceuticals Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Nhà đăng ký: Ying Yuan Chemical Pharmaceuticals Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Số Đăng ký: VN-10681-10

Dexcon Tablets 10mg

Dexcon Tablets 10mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Chai nhựa 100 viên
Nhà sản xuất: Ying Yuan Chemical Pharmaceuticals Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Nhà đăng ký: Ying Yuan Chemical Pharmaceuticals Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Số Đăng ký: VN-6366-08

Hontuco tablets 200mg 'Honten'

Hontuco tablets 200mg
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Chai nhựa 100 viên
Nhà sản xuất: Ying Yuan Chemical Pharmaceuticals Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Nhà đăng ký: Ying Yuan Chemical Pharmaceuticals Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Số Đăng ký: VN-4670-07

Suroate Tablets 'Honten'

Suroate Tablets
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: chai 100 viên, 500 viên
Nhà sản xuất: Ying Yuan Chemical Pharmaceuticals Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Nhà đăng ký: Ying Yuan Chemical Pharmaceuticals Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Số Đăng ký: VN-4131-07

Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn