SYNMEDIC LABORATORIES

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 302 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc tác dụng trên đường hô hấp: 7 loại
Syntina-100

Syntina-100 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 20 gói x 2g
Nhà sản xuất: Synmedic Laboratories - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Synmedic Laboratories - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-20098-16

Syntina-200

Syntina-200 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 20 gói x 2g
Nhà sản xuất: Synmedic Laboratories - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Synmedic Laboratories - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-20099-16

Ramol syrup

Ramol syrup - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha si rô
Quy cách đóng gói: Hộp 20 gói x 2g
Nhà sản xuất: Synmedic Laboratories - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Synmedic Laboratories - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-17166-13

Bronket

Bronket - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Synmedic Laboratories - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Synmedic Laboratories - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-8519-04

Syntina 100

Syntina 100 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc bột uống-100mg
Quy cách đóng gói: Hộp 20 gói
Nhà sản xuất: Synmedic Laboratories - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Synmedic Laboratories - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-2043-06

Syntina 200

Syntina 200 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc bột uống-200mg
Quy cách đóng gói: Hộp 20 gói
Nhà sản xuất: Synmedic Laboratories - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Synmedic Laboratories - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-2044-06

Ramol syrup

Ramol syrup
Dạng bào chế: Bột pha sirô-30mg
Quy cách đóng gói: Hộp 20 gói
Nhà sản xuất: Synmedic Laboratories - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Synmedic Laboratories - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-3260-07

Copyright © 2020  Thuocbietduoc.com.vn