SMITHKLINE BEECHAM

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 12 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc tác dụng trên đường hô hấp: 5 loại
Ventolin syrup

Ventolin syrup
Dạng bào chế: Sirô
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 60ml
Nhà sản xuất: SmithKline Beecham - PHI LÍP PIN
Nhà đăng ký: GlaxoSmithKline Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-10266-10

Ventolin Expectorant

Ventolin Expectorant - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Siro
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 60ml
Nhà sản xuất: SmithKline Beecham - PHI LÍP PIN
Nhà đăng ký: GlaxoSmithKline Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-6167-08

Ventolin Expectorant

Ventolin Expectorant
Dạng bào chế: Si rô
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 60ml
Nhà sản xuất: SmithKline Beecham - PHI LÍP PIN
Nhà đăng ký: GlaxoSmithKline Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-17044-13

Ventolin 2mg/5ml

Ventolin 2mg/5ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Si rô
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: SmithKline Beecham - PHI LÍP PIN
Nhà đăng ký: Glaxo SmithKline Pte., Ltd - BỈ
Số Đăng ký: VN-9071-04

Ventolin Expectorant

Ventolin Expectorant - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Xirô
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 60ml
Nhà sản xuất: SmithKline Beecham - PHI LÍP PIN
Nhà đăng ký: Glaxo SmithKline Pte., Ltd - BỈ
Số Đăng ký: VN-0358-06

Copyright © 2020  Thuocbietduoc.com.vn