OLIC (THAILAND)., LTD

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 102 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc tác dụng trên đường hô hấp: 9 loại
Flemex

Flemex
Dạng bào chế: Sirô
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 60ml
Nhà sản xuất: Olic (Thailand)., Ltd - THÁI LAN
Nhà đăng ký: Công ty TNHH DKSH Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-15331-12

Flemex

Flemex - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén-375mg
Quy cách đóng gói: Hộp 50 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Olic (Thailand)., Ltd - THÁI LAN
Nhà đăng ký: Diethelm & Co., Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-0323-06

Flemex

Flemex
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 50 vỉ x 10 viên; Hộp 5 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Olic (Thailand)., Ltd - THÁI LAN
Nhà đăng ký: DKSH Vietnam Co., Ltd. - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-13624-11

Bisolvon 4mg/5ml

Bisolvon 4mg/5ml
Dạng bào chế: Thuốc nước uống
Quy cách đóng gói: Hộp 1 Lọ 60ml
Nhà sản xuất: Olic (Thailand)., Ltd - THÁI LAN
Nhà đăng ký: Boehringer Ingelheim International GmbH - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-5399-01

Bisolvon Elixir

Bisolvon Elixir - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Cồn ngọt-4mg/5ml
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 60ml
Nhà sản xuất: Olic (Thailand)., Ltd - THÁI LAN
Nhà đăng ký: Boehringer Ingelheim International GmbH - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-0754-06

Flemex

Flemex - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Xi rô
Quy cách đóng gói: Hộp 1 Lọ 60ml
Nhà sản xuất: Olic (Thailand)., Ltd - THÁI LAN
Nhà đăng ký: Diethelm & Co., Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-5433-01

Flemex

Flemex - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Xiro-250mg/5ml
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 60ml
Nhà sản xuất: Olic (Thailand)., Ltd - THÁI LAN
Nhà đăng ký: Diethelm & Co., Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-1816-06

Flemex kids

Flemex kids - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Sirô
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 60ml, 1000ml
Nhà sản xuất: Olic (Thailand)., Ltd - THÁI LAN
Nhà đăng ký: Diethelm & Co., Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-8161-09

Flemex-AC

Flemex-AC - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc cốm
Quy cách đóng gói: Hộp 30 gói x 5g
Nhà sản xuất: Olic (Thailand)., Ltd - THÁI LAN
Nhà đăng ký: Diethelm & Co., Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-9190-09

Copyright © 2024  Thuocbietduoc.com.vn