CÔNG TY DƯỢC PHẨM B.BRAUN HÀ NỘI

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 42 loại thuốc
Tìm trong
Dung dịch thẩm phân phúc mạc: 17 loại
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
CAPD 1,5GLU

CAPD 1,5GLU - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch thẩm phân phúc mạc kèm toa
Quy cách đóng gói: Túi PVC 2000ml dd thẩm phân phúc mạc kèm toa
Nhà sản xuất: Công ty Dược phẩm B.Braun Hà Nội - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0780-01

CAPD 2,5GLU

CAPD 2,5GLU - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch thẩm phân phúc mạc kèm toa
Quy cách đóng gói: Túi PVC 2000ml dd thẩm phân phúc mạc kèm toa
Nhà sản xuất: Công ty Dược phẩm B.Braun Hà Nội - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0781-01

CAPD 4, 25GLU

CAPD 4, 25GLU - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch thẩm phân phúc mạc kèm toa
Quy cách đóng gói: Túi PVC 2000ml dd thẩm phân phúc mạc kèm toa
Nhà sản xuất: Công ty Dược phẩm B.Braun Hà Nội - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0782-01

Dung dịch Thẩm phân máu đậm đặc HD 2B (Bicarbonat)

Dung dịch Thẩm phân máu đậm đặc HD 2B - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc
Quy cách đóng gói: Can nhựa 10l dung dịch thẩm phân máu đậm đặc
Nhà sản xuất: Công ty Dược phẩm B.Braun Hà Nội - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-2822-05

Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc HD 3A (acid)

Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc HD 3A - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch
Quy cách đóng gói: Can nhựa 10 l
Nhà sản xuất: Công ty Dược phẩm B.Braun Hà Nội - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-4179-05

Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc HD 5A (acid)

Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc HD 5A - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch thẩm phân máu
Quy cách đóng gói: Can nhựa 10 l dung dịch thẩm phân máu
Nhà sản xuất: Công ty Dược phẩm B.Braun Hà Nội - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-4180-05

Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc HD 6A (Acid)

Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc HD 6A - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch
Quy cách đóng gói: Can nhựa 10 l
Nhà sản xuất: Công ty Dược phẩm B.Braun Hà Nội - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-4181-05

Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc Natri Bicarbonat 5%

Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc Natri Bicarbonat 5% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch thẩm phân máu
Quy cách đóng gói: Can 10 l dung dịch thẩm phân máu
Nhà sản xuất: Công ty Dược phẩm B.Braun Hà Nội - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-4182-05

Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc NKFS 03 (acid)

Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc NKFS 03 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch
Quy cách đóng gói: Can nhựa 10 l
Nhà sản xuất: Công ty Dược phẩm B.Braun Hà Nội - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-4183-05

Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc NKFS 04 (acid)

Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc NKFS 04 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch
Quy cách đóng gói: Can nhựa 10 l
Nhà sản xuất: Công ty Dược phẩm B.Braun Hà Nội - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-4184-05

Haemodialysis concentrat HDM 8

Haemodialysis concentrat HDM 8 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch thẩm phân máu
Quy cách đóng gói: Can nhựa 10l dd thẩm phân máu
Nhà sản xuất: Công ty Dược phẩm B.Braun Hà Nội - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0295-02

Haemodialysis concentrate HDM 13

Haemodialysis concentrate HDM 13 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc
Quy cách đóng gói: Can nhựa 10l dd thẩm phân máu đậm đặc
Nhà sản xuất: Công ty Dược phẩm B.Braun Hà Nội - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0296-02

Haemodialysis concentrate HDM 4

Haemodialysis concentrate HDM 4 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc
Quy cách đóng gói: Can nhựa 10l dd thẩm phân máu đậm đặc
Nhà sản xuất: Công ty Dược phẩm B.Braun Hà Nội - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0297-02

Haemodialysis concentrate HDM 6

Haemodialysis concentrate HDM 6 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc
Quy cách đóng gói: Can nhựa 10l dd thẩm phân máu đậm đặc
Nhà sản xuất: Công ty Dược phẩm B.Braun Hà Nội - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0298-02

HD 1A Liq UId concentrate (Acid) for Bicarbonate Dialysis

HD 1A Liq UId concentrate - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc
Quy cách đóng gói: Can nhựa 10l dd thẩm phân máu đậm đặc
Nhà sản xuất: Công ty Dược phẩm B.Braun Hà Nội - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0299-02

Trang 1 /2
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2023  Thuocbietduoc.com.vn