CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC (VINPHACO)

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 428 loại thuốc
Tìm trong
Dung dịch thẩm phân phúc mạc: 5 loại
Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc HD-1A

Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc HD-1A - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch thẩm phân đậm đặc
Quy cách đóng gói: Can nhựa 10 lít
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc (VINPHACO) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-4846-08

Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc HD-1B

Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc HD-1B - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch thẩm phân đậm đặc
Quy cách đóng gói: Can nhựa 10 lít
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc (VINPHACO) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-4847-08

Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc HDM 4

Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc HDM 4 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch thẩm phân đậm đặc
Quy cách đóng gói: Can 10 lít
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc (VINPHACO) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-4848-08

Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc HDM 6

Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc HDM 6 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch thẩm phân đậm đặc
Quy cách đóng gói: Can nhựa 10 lít
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc (VINPHACO) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-4849-08

Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc HDM 8

Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc HDM 8 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch thẩm phân đậm đặc
Quy cách đóng gói: Can 10 lít
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc (VINPHACO) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-4850-08

Copyright © 2023  Thuocbietduoc.com.vn