BAXTER HEALTHCARE (ASIA) PTE., LTD

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 51 loại thuốc
Tìm trong
Dung dịch thẩm phân phúc mạc: 9 loại
Dianeal low cacium (2.5mEq/l) peritoneal dialysis solution with 1.5% dextrose

Dianeal low cacium - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch thẩm phân phúc mạc
Quy cách đóng gói: Túi 2 lít, 5 lít
Nhà sản xuất: Baxter HealthCare SA, Singapore branch - XING GA PO
Nhà đăng ký: Baxter Healthcare (ASIA) Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-21178-18

Dianeal low cacium (2.5mEq/l) peritoneal dialysis solution with 4.25% dextrose

Dianeal low cacium - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch thẩm phân phúc mạc
Quy cách đóng gói: Túi 2 lít, 5 lít
Nhà sản xuất: Baxter HealthCare SA, Singapore branch - XING GA PO
Nhà đăng ký: Baxter Healthcare (ASIA) Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-21179-18

Dianeal Low Calcium (2,5mEq/l) Peritoneal Dialysis Solution with 1,5% Dextrose

Dianeal Low Calcium - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch thẩm phân màng bụng
Quy cách đóng gói: Túi nhựa 2l; 2;5l; 5l
Nhà sản xuất: Baxter Healthcare (FE) Pte., Ltd - XING GA PO
Nhà đăng ký: Baxter Healthcare (ASIA) Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-9918-05

Dianeal Low Calcium (2,5mEq/l) Peritoneal Dialysis Solution with 2,5% Dextrose

Dianeal Low Calcium - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch thẩm phân màng bụng
Quy cách đóng gói: Túi nhựa 2l; 2;5l; 5l
Nhà sản xuất: Baxter Healthcare (FE) Pte., Ltd - XING GA PO
Nhà đăng ký: Baxter Healthcare (ASIA) Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-9919-05

Dianeal Low Calcium (2,5mEq/l) Peritoneal Dialysis Solution with 2,5% Dextrose

Dianeal Low Calcium - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch thẩm phân phúc mạc
Quy cách đóng gói: Túi 2 lít, 5 lít
Nhà sản xuất: Baxter HealthCare SA, Singapore branch - XING GA PO
Nhà đăng ký: Baxter Healthcare (ASIA) Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-21180-18

Dianeal Low Calcium (2,5mEq/l) Peritoneal Dialysis Solution with 4,25% Dextrose

Dianeal Low Calcium - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch thẩm phân màng bụng
Quy cách đóng gói: Túi nhựa 2l; 2;5l; 5l
Nhà sản xuất: Baxter Healthcare (FE) Pte., Ltd - XING GA PO
Nhà đăng ký: Baxter Healthcare (ASIA) Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-9920-05

Dianeal PD 2 Peritoneal Dialysis Solution with 1,5% Dextrose

Dianeal PD 2 Peritoneal Dialysis Solution with 1,5% Dextrose - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch thẩm phân màng bụng
Quy cách đóng gói: Túi nhựa 2l; 2;5l; 5l
Nhà sản xuất: Baxter Healthcare (FE) Pte., Ltd - XING GA PO
Nhà đăng ký: Baxter Healthcare (ASIA) Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-9921-05

Dianeal PD 2 Peritoneal Dialysis Solution with 2,5% Dextrose

Dianeal PD 2 Peritoneal Dialysis Solution with 2,5% Dextrose - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch thẩm phân màng bụng
Quy cách đóng gói: Túi nhựa 2l; 2;5l; 5l
Nhà sản xuất: Baxter Healthcare (FE) Pte., Ltd - XING GA PO
Nhà đăng ký: Baxter Healthcare (ASIA) Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-9922-05

Dianeal PD 2 Peritoneal Dialysis Solution with 4,25% Dextrose

Dianeal PD 2 Peritoneal Dialysis Solution with 4,25% Dextrose - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch thẩm phân màng bụng
Quy cách đóng gói: Túi nhựa 2l; 2;5l; 5l
Nhà sản xuất: Baxter Healthcare (FE) Pte., Ltd - XING GA PO
Nhà đăng ký: Baxter Healthcare (ASIA) Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-9923-05

Copyright © 2022  Thuocbietduoc.com.vn