CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM & BAO BÌ Y TẾ QUANG MINH MEDIPHAR

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 91 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc dùng điều trị mắt, tai mũi họng: 14 loại
Polymax

Polymax
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt, tai
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 5 ml
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm & bao bì Y tế Quang Minh MEDIPHAR - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-1485-04

Medimax-n

Medimax-n
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mũi
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 8ml dung dịch nhỏ mũi
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm & bao bì Y tế Quang Minh MEDIPHAR - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-2319-06

Medietfikoleye 0,9%

Medietfikoleye 0,9% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc nhỏ mũi, mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 10ml thuốc nhỏ mũi, mắt
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm & bao bì Y tế Quang Minh MEDIPHAR - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-1843-04

Medimax

Medimax - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc nhỏ mũi
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 15 ml thuốc nhỏ mũi
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm & bao bì Y tế Quang Minh MEDIPHAR - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0518-00

Medimax

Medimax - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mũi
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 15ml dung dịch nhỏ mũi 50mg/100ml
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm & bao bì Y tế Quang Minh MEDIPHAR - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-4669-05

Medimax F

Medimax F - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc nhỏ mũi
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 15 ml thuốc nhỏ mũi
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm & bao bì Y tế Quang Minh MEDIPHAR - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-1159-02

Medimax N

Medimax N - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mũi
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 8 ml dd nhỏ mũi
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm & bao bì Y tế Quang Minh MEDIPHAR - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0729-01

Nicobet 50mg/100ml

Nicobet 50mg/100ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 5ml dung dịch nhỏ mắt
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm & bao bì Y tế Quang Minh MEDIPHAR - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0663-03

Oflomax 0,3g/100ml

Oflomax 0,3g/100ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc nhỏ mắt, nhỏ tai
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 5ml thuốc nhỏ mắt, nhỏ tai
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm & bao bì Y tế Quang Minh MEDIPHAR - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-3035-05

Pomimax

Pomimax - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc nhỏ mắt, mũi, tai
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 5ml thuốc nhỏ mắt, mũi, tai
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm & bao bì Y tế Quang Minh MEDIPHAR - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-2320-06

Shimax 0,01%

Shimax 0,01% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 15ml dung dịch nhỏ mắt
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm & bao bì Y tế Quang Minh MEDIPHAR - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0664-03

Shimax V

Shimax V - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc nhỏ mắt, nhỏ tai
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 5ml thuốc nhỏ mắt, nhỏ tai
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm & bao bì Y tế Quang Minh MEDIPHAR - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0919-03

Tornex 0,015g/5ml

Tornex 0,015g/5ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: hộp 1 lọ 5ml dung dịch nhỏ mắt
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm & bao bì Y tế Quang Minh MEDIPHAR - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-3674-05

Medimax-F

Medimax-F - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch thuốc xịt mũi
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm & bao bì Y tế Quang Minh MEDIPHAR - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-3677-07

Copyright © 2023  Thuocbietduoc.com.vn