CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TW HUẾ MEDIPHARCO

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 290 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc dùng điều trị mắt, tai mũi họng: 38 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Pharmacollyre

Pharmacollyre
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 8ml dung dịch nhỏ mắt
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược TW Huế Medipharco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-2517-07

Acyclovir 3%

Acyclovir 3% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc mỡ tra mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 ống nhôm 5g thuốc mỡ tra mắt
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược TW Huế Medipharco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-3262-00

Beoxid 1%

Beoxid 1% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc mỡ tra mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp x 5g thuốc mỡ tra mắt
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược TW Huế Medipharco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-0215-06

Cipthasone 0,3%

Cipthasone 0,3% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch thuốc nhỏ mắt, tai
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 5ml dd thuốc nhỏ mắt, tai
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược TW Huế Medipharco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-2155-04

Cloramphenicol 0,4%

Cloramphenicol 0,4% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch thuốc nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 5ml, hộp 1 lọ 8ml dd thuốc nhỏ mắt
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược TW Huế Medipharco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-0849-03

Collyexan 5ml

Collyexan 5ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc nhỏ mắt, mũi, tai
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 5ml thuốc nhỏ mắt, mũi, tai
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược TW Huế Medipharco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-4777-02

Cortgen

Cortgen - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch xịt mũi, họng
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 15ml dd xịt mũi, họng
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược TW Huế Medipharco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V284-H12-05

Gentamicin 0,3%

Gentamicin 0,3% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 5ml thuốc nhỏ mắt
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược TW Huế Medipharco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-3944-01

Gentinex 0,3%

Gentinex 0,3% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 5ml dung dịch nhỏ mắt
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược TW Huế Medipharco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-0216-06

Medicleye 0,1%

Medicleye 0,1% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 5ml dung dịch nhỏ mắt
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược TW Huế Medipharco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-0217-06

Mediclovir

Mediclovir - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc mỡ tra mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp x 5g thuốc mỡ tra mắt
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược TW Huế Medipharco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-3729-00

Mediclovir 3%

Mediclovir 3% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Mỡ tra mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 ống 5g mỡ tra mắt
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược TW Huế Medipharco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-0218-06

Naphazolin 0,05%

Naphazolin 0,05% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch thuốc nhỏ mũi
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 10ml dd thuốc nhỏ mũi
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược TW Huế Medipharco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-3272-00

Naphazolin 0,05%

Naphazolin 0,05% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch thuốc nhỏ mũi
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ x 8ml, hộp 50 lọ x 8ml dung dịch thuốc nhỏ mũi
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược TW Huế Medipharco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-3891-05

Natri clorid 0,9%

Natri clorid 0,9% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt, nhỏ mũi
Quy cách đóng gói: Hộp 1 Lọ 8ml dung dịch nhỏ mắt, nhỏ mũi
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược TW Huế Medipharco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-0220-06

Trang 1 /3
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn