CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 471 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc dùng điều trị mắt, tai mũi họng: 23 loại
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Naphacollyre

Naphacollyre
Dạng bào chế: Dung dịch thuốc nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 10ml dd thuốc nhỏ mắt
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V741-H12-05

Coldi-B

Coldi-B
Dạng bào chế: Dung dịch xịt mũi
Quy cách đóng gói: Hôp 1 lọ x 15 ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-24676-16

Coldi B 15ml

Coldi B 15ml
Dạng bào chế: Dung dịch thuốc xịt mũi
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 15ml dd thuốc xịt mũi
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V881-H12-05

Coldi-B2

Coldi-B2 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch xịt mũi
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ x 15ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-29802-18

Natri clorid 0,9%

Natri clorid 0,9% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt, mũi
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 10 ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-26914-17

Coldi

Coldi - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch xịt mũi
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 15ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-24076-16

Naphacollyre

Naphacollyre - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 10 ml, hộp 1 lọ 8 ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-24677-16

Top-Pirex

Top-Pirex - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 5ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-24078-16

Vimaxx Lights

Vimaxx Lights - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 15 ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-24678-16

Nemydexan

Nemydexan - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt, mũi, tai
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 5ml, 8ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-23609-15

Coldi 15ml

Coldi 15ml
Dạng bào chế: Thuốc xịt mũi
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 15ml thuốc xịt mũi
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0959-01

Coldi baby 10ml

Coldi baby 10ml
Dạng bào chế: Dung dịch thuốc nhỏ mũi
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 10ml dd thuốc nhỏ mũi
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V882-H12-05

Coldi neomycin 15ml

Coldi neomycin 15ml
Dạng bào chế: Thuốc xịt mũi
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ x 15ml thuốc xịt mũi
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V1352-H12-06

Naphacollyre B complex 10ml

Naphacollyre B complex 10ml
Dạng bào chế: Dung dịch thuốc nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 10ml dd thuốc nhỏ mắt
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-1201-02

Napharoton 15ml

Napharoton 15ml
Dạng bào chế: Dung dịch thuốc nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 15ml dd thuốc nhỏ mắt
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0224-02

Trang 1 /2
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn