CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU PHARMEDIC

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 306 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc dùng điều trị mắt, tai mũi họng: 33 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Xylofar

Xylofar
Dạng bào chế: hộp 1 lọ 10 ml dung dịch nhỏ mũi
Quy cách đóng gói: hộp 1 lọ 10 ml dung dịch nhỏ mũi
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-14277-11

Cooldrop

Cooldrop
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 10 ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33437-19

Nacofar

Nacofar
Dạng bào chế: Dung dịch dùng ngoài
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 60 ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-25672-16

Otifar

Otifar
Dạng bào chế: Thuốc nhỏ tai
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ x 8ml thuốc nhỏ tai
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-0037-06

Neocin

Neocin
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 5ml dung dịch nhỏ mắt
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-3992-05

Colflox

Colflox
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ x 5 ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-29730-18

Tyrotab

Tyrotab
Dạng bào chế: Viên ngậm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ x 24 viên, hộp 10 vỉ x 8 viên ngậm
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-18275-13

Natri Clorid 0,9%

Natri Clorid 0,9%
Dạng bào chế: Thuốc nhỏ mắt, nhỏ mũi
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ x10ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-28927-18

OTifar

OTifar
Dạng bào chế: Thuốc nhỏ tai
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 8 ml thuốc nhỏ tai
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0662-00

Natri Clorid 0,9%

Natri Clorid 0,9% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch dùng ngoài
Quy cách đóng gói: Chai 500ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-28928-18

Ozolin

Ozolin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch thuốc nhỏ mũi
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 8ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-29733-18

Tobrafar

Tobrafar - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 5ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-28930-18

Neodex 5ml

Neodex 5ml
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ nhựa x 5ml dung dịch nhỏ mắt
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-4408-05

Optamedic 10ml

Optamedic 10ml
Dạng bào chế: Dung dịch rửa mắt
Quy cách đóng gói: chai nhỏ giọt 10 ml dung dịch rửa mắt
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0981-01

Tyrotab

Tyrotab
Dạng bào chế: Viên ngậm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ X 8; hộp 24 viên ngậm
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0845-01

Trang 1 /3
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn