CÔNG TY CPDP GIA NGUYỄN

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 60 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc dùng điều trị mắt, tai mũi họng: 7 loại
Hỗn dịch nhỏ mắt vô trùng Videtrol

Hỗn dịch nhỏ mắt vô trùng Videtrol - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hỗn dịch nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 01 lọ 5ml
Nhà sản xuất: Công ty CPDP Gia Nguyễn - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty CPDP Gia Nguyễn - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-34173-20

Vidroline

Vidroline
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ x 15 ml
Nhà sản xuất: Công ty CPDP Gia Nguyễn - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty CPDP Gia Nguyễn - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32620-19

Torexvis D

Torexvis D
Dạng bào chế: Hỗn dịch nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 01 lọ 5ml
Nhà sản xuất: Công ty CPDP Gia Nguyễn - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty CPDP Gia Nguyễn - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-28940-18

Nozeytin

Nozeytin
Dạng bào chế: Thuốc xịt mũi
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 15 ml
Nhà sản xuất: Công ty CPDP Gia Nguyễn - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty CPDP Gia Nguyễn - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-23262-15

Nozeytin-F

Nozeytin-F
Dạng bào chế: Hỗn dịch xịt mũi
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ x 15 ml
Nhà sản xuất: Công ty CPDP Gia Nguyễn - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty CPDP Gia Nguyễn - VIỆT NAM
Số Đăng ký: QLĐB-550-16

Avisla

Avisla - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 15ml
Nhà sản xuất: Công ty CPDP Gia Nguyễn - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty CPDP Gia Nguyễn - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-28935-18

Ezeytine

Ezeytine - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 5 ml
Nhà sản xuất: Công ty CPDP Gia Nguyễn - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty CPDP Gia Nguyễn - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-28936-18

Copyright © 2022  Thuocbietduoc.com.vn