CÔNG TY CỔ PHẦN LD DƯỢC PHẨM MEDIPHARCO-TENAMYD BR S.R.L

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 83 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc dùng điều trị mắt, tai mũi họng: 5 loại
Gentinex

Gentinex - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 5 ml; hộp 1 lọ 10 ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần LD dược phẩm Medipharco-Tenamyd BR s.r.l - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần LD dược phẩm Medipharco-Tenamyd BR s.r.l - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-27297-17

Tetracyclin 1%

Tetracyclin 1% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Mỡ tra mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 5 gam; hộp 100 tuýp x 5 gam
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần LD dược phẩm Medipharco-Tenamyd BR s.r.l - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần LD dược phẩm Medipharco-Tenamyd BR s.r.l - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-26395-17

Gentamicin 0,3%

Gentamicin 0,3% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Mỡ tra mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 5 gam
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần LD dược phẩm Medipharco-Tenamyd BR s.r.l - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần LD dược phẩm Medipharco-Tenamyd BR s.r.l - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-21721-14

Mediclophencid - H

Mediclophencid - H - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc mỡ tra mắt
Quy cách đóng gói: Tuýp 4 gam
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần LD dược phẩm Medipharco-Tenamyd BR s.r.l - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần LD dược phẩm Medipharco-Tenamyd BR s.r.l - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-30759-18

Ofleye

Ofleye - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Mỡ tra mắt
Quy cách đóng gói: hộp 1 tuýp 5 gam
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần LD dược phẩm Medipharco-Tenamyd BR s.r.l - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần LD dược phẩm Medipharco-Tenamyd BR s.r.l - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-19587-13

Copyright © 2020  Thuocbietduoc.com.vn