CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MERAP

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 86 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc dùng điều trị mắt, tai mũi họng: 21 loại
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Vadikiddy

Vadikiddy - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Gel rơ miệng họng
Quy cách đóng gói: Hộp 01 tuýp 10g
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần tập đoàn Merap - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần tập đoàn Merap - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-35641-22

Mepatyl

Mepatyl - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ tai
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 10ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần tập đoàn Merap - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần tập đoàn Merap - VIỆT NAM
Số Đăng ký: QLĐB-799-19

Osla Redi

Osla Redi
Dạng bào chế: dung dịch nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: hộp 1 lọ 10 ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần tập đoàn Merap - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần tập đoàn Merap - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-19618-13

Osla baby

Osla baby
Dạng bào chế: dung dịch nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: hộp 1 lọ 10 ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần tập đoàn Merap - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần tập đoàn Merap - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-19617-13

Medoral

Medoral
Dạng bào chế: Dung dịch súc miệng
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 250ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần tập đoàn Merap - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần tập đoàn Merap - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VS-4919-15

Meclonate

Meclonate
Dạng bào chế: Hỗn dịch xịt mũi
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 150 liều 50 mcg
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần tập đoàn Merap - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần tập đoàn Merap - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-25904-16

Scofi

Scofi - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hỗn dịch nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 5ml,10ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần tập đoàn Merap - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần tập đoàn Merap - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32234-19

Mepoly

Mepoly
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt, mũi, tai
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 10 ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần tập đoàn Merap - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần tập đoàn Merap - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-21973-14

Olevid

Olevid - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 2,5 ml; hộp 1 lọ 5 ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần tập đoàn Merap - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần tập đoàn Merap - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-27348-17

Osla baby

Osla baby
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: hộp 1 lọ 15 ml dung dịch nhỏ mắt
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần tập đoàn Merap - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-11290-10

Metodex SPS

Metodex SPS
Dạng bào chế: Hỗn dịch nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 5 ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần tập đoàn Merap - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần tập đoàn Merap - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-23881-15

Metoxa

Metoxa
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ tai
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ x 10 ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần tập đoàn Merap - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần tập đoàn Merap - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-29380-18

Syseye

Syseye
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 10 ml; hộp 1 lọ 15 ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần tập đoàn Merap - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần tập đoàn Merap - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-25905-16

Etobat

Etobat
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ tai
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 10 ml; hộp 1 lọ 15 ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần tập đoàn Merap - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần tập đoàn Merap - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-28342-17

Medoral Spray T

Medoral Spray T - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch dùng ngoài (nước súc miệng)
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 30ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần tập đoàn Merap - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần tập đoàn Merap - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-29379-18

Trang 1 /2
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2023  Thuocbietduoc.com.vn