CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW1( PHARBACO)

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 823 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc dùng điều trị mắt, tai mũi họng: 8 loại
OTilin 15ml 0,1%

OTilin 15ml 0,1%
Dạng bào chế: Thuốc xịt mũi
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 15ml thuốc xịt mũi
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm TW1( Pharbaco) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V357-H12-05

Fantilin

Fantilin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch xịt mũi  
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 15ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm TW1( Pharbaco) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm TW1( Pharbaco) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-23673-15

Bluesun 8ml

Bluesun 8ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 8ml thuốc nhỏ mắt
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm TW1( Pharbaco) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V559-H12-05

Fantilin

Fantilin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc xịt mũi
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 15ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm TW1( Pharbaco) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm TW1( Pharbaco) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-30528-18

Fantilin

Fantilin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mũi
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 8ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm TW1( Pharbaco) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm TW1( Pharbaco) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-30529-18

FanTilin 0,05%

FanTilin 0,05% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc nhỏ mũi
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 8ml thuốc nhỏ mũi
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm TW1( Pharbaco) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V1263-H12-05

Gentamicin 0,3%-5ml

Gentamicin 0,3%-5ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ x 5ml thuốc nhỏ mắt
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm TW1( Pharbaco) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-3850-00

OTilin 8ml 0,05%

OTilin 8ml 0,05% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc xịt mũi
Quy cách đóng gói: Hộp1 lọ nhỏ giọt 8ml thuốc nhỏ mũi, Hộp1 lọ 8ml thuốc xịt mũi
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm TW1( Pharbaco) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V358-H12-05

Copyright © 2023  Thuocbietduoc.com.vn