PFIZER (THAILAND)., LTD

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 181 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc dùng điều trị mắt, tai mũi họng: 8 loại
Xalatan

Xalatan - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 2,5ml
Nhà sản xuất: Pfizer Manufacturing Belgium NV - BỈ
Nhà đăng ký: Pfizer (Thailand)., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN1-066-08

Pivalone 1%

Pivalone 1%
Dạng bào chế: Hỗn dịch xịt mũi
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ nhựa 10ml
Nhà sản xuất: Farmea - PHÁP
Nhà đăng ký: Pfizer (Thailand)., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-18042-14

Xalacom

Xalacom
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 2,5ml
Nhà sản xuất: Pfizer Manufacturing Belgium NV - BỈ
Nhà đăng ký: Pfizer (Thailand)., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-5567-10

Visine Original

Visine Original
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt-0,05%
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 15ml
Nhà sản xuất: Pfizer Canada Inc - CA NA DA
Nhà đăng ký: Pfizer (Thailand)., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: Vn-0546-06

Pivalone

Pivalone - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hỗn dịch xịt mũi
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 10ml
Nhà sản xuất: Farmea - PHÁP
Nhà đăng ký: Pfizer (Thailand)., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-6762-08

Xalacom

Xalacom - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 2,5ml
Nhà sản xuất: Pfizer Manufacturing Belgium NV - BỈ
Nhà đăng ký: Pfizer (Thailand)., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN1-065-08

Xalacom

Xalacom - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 2,5ml
Nhà sản xuất: Pfizer Manufacturing Belgium NV - BỈ
Nhà đăng ký: Pfizer (Thailand)., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN1-031-07

Xalatan

Xalatan - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt-125mcg/2,5ml
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 2,5ml
Nhà sản xuất: Pfizer Manufacturing Belgium NV - BỈ
Nhà đăng ký: Pfizer (Thailand)., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN1-032-07

Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn