NOVARTIS AG

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 126 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc dùng điều trị mắt, tai mũi họng: 30 loại
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Efemoline

Efemoline - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 Lọ 5ml
Nhà sản xuất: Novartis Ophthalmics A.G - THỤY SĨ
Nhà đăng ký: Novartis AG - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-10271-05

Infectoflam

Infectoflam - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 Lọ 5ml
Nhà sản xuất: Novartis Ophthalmics A.G - THỤY SĨ
Nhà đăng ký: Novartis AG - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-10272-05

Naclof

Naclof - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc nhỏ mắt-1mg/ml
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 5ml
Nhà sản xuất: Excelvision AG - THỤY SĨ
Nhà đăng ký: Novartis AG - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-0965-06

Nyolol

Nyolol - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 Lọ 5ml
Nhà sản xuất: Laboratoires Ciba Vision Faure - PHÁP
Nhà đăng ký: Novartis AG - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-5921-01

Nyolol

Nyolol - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 Lọ 5ml
Nhà sản xuất: Laboratoires Ciba Vision Faure - PHÁP
Nhà đăng ký: Novartis AG - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-5922-01

Nyolol

Nyolol - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Gel nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 Lọ 5g
Nhà sản xuất: Novartis Ophthalmics A.G - THỤY SĨ
Nhà đăng ký: Novartis AG - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-10273-05

Oculotect Fruid

Oculotect Fruid - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 10ml
Nhà sản xuất: Laboratoires Ciba Vision Faure - PHÁP
Nhà đăng ký: Novartis AG - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-8505-04

Okacin

Okacin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 Lọ 5ml
Nhà sản xuất: Novartis Ophthalmics A.G - THỤY SĨ
Nhà đăng ký: Novartis AG - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-6673-02

Otrivin 10ml

Otrivin 10ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mũi
Quy cách đóng gói: Hộp 1 Lọ 10ml
Nhà sản xuất: Novartis Consumer Health S.A - THỤY SĨ
Nhà đăng ký: Novartis AG - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-5924-01

Otrivin 10ml

Otrivin 10ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch phun mũi phân liều
Quy cách đóng gói: Hộp 1 Lọ 10ml
Nhà sản xuất: Novartis Consumer Health S.A - THỤY SĨ
Nhà đăng ký: Novartis AG - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-5925-01

Otrivin 10ml

Otrivin 10ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch phun mũi phân liều
Quy cách đóng gói: Hộp 1 Lọ 10ml
Nhà sản xuất: Novartis Consumer Health S.A - THỤY SĨ
Nhà đăng ký: Novartis AG - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-5926-01

Otrivin 10ml

Otrivin 10ml
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mũi
Quy cách đóng gói: Hộp 1 Lọ 10ml
Nhà sản xuất: Novartis Consumer Health S.A - THỤY SĨ
Nhà đăng ký: Novartis AG - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-5927-01

Spersadex comp

Spersadex comp - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 5ml
Nhà sản xuất: Excelvision AG - THỤY SĨ
Nhà đăng ký: Novartis AG - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-0966-06

Spersadexoline

Spersadexoline - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 5ml
Nhà sản xuất: Novartis Ophthalmics A.G - THỤY SĨ
Nhà đăng ký: Novartis AG - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-0535-06

Vitreolent 10ml

Vitreolent 10ml
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 Lọ 10ml
Nhà sản xuất: Novartis Ophthalmics A.G - THỤY SĨ
Nhà đăng ký: Novartis AG - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-5931-01

Trang 1 /2
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2022  Thuocbietduoc.com.vn