CÔNG TY DƯỢC PHẨM OPV

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 572 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ: 14 loại
Myocur Forte

Myocur Forte
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-26995-17

Mephespa

Mephespa - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-27972-17

Tertobin

Tertobin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-27004-17

Oxypod 5

Oxypod 5 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-25244-16

Man-axcio 20

Man-axcio 20 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén dài bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 2 viên
Nhà sản xuất: Công ty dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-18986-13

Man-axcio 20

Man-axcio 20 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén dài bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 2 viên
Nhà sản xuất: Công ty dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-18986-13

Myocur

Myocur - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén dài bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 10 viên nén dài bao phim
Nhà sản xuất: Công ty dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-18987-13

Myocur

Myocur - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén dài bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 10 viên nén dài bao phim
Nhà sản xuất: Công ty dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-18987-13

Re-zoom 20

Re-zoom 20 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén dài bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 2 viên, hộp 2 vỉ x 2 viên
Nhà sản xuất: Công ty dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-18991-13

Re-zoom 20

Re-zoom 20 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén dài bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 2 viên, hộp 2 vỉ x 2 viên
Nhà sản xuất: Công ty dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-18991-13

Mephespa

Mephespa - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hộp 5 vỉ x 10 viên, hộp 2 vỉ x 25 viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 10 viên, hộp 2 vỉ x 25 viên nén bao phim
Nhà sản xuất: Công ty dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-13841-11

Mephespa Forte

Mephespa Forte - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hộp 5 vỉ x 10 viên nén dài bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 10 viên nén dài bao phim
Nhà sản xuất: Công ty dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-13842-11

Myocur Forte

Myocur Forte - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hộp 5 vỉ x 10 viên nén dài bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 10 viên nén dài bao phim
Nhà sản xuất: Công ty dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-13843-11

Antispasm

Antispasm - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 10 viên nén bao phim
Nhà sản xuất: Công ty dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-10292-10

Copyright © 2023  Thuocbietduoc.com.vn