HEXAL AG

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 136 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp: 12 loại
Ostomir 70mg

Ostomir 70mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Lek Pharmaceutical D.D - XLÔ VEN NI A
Nhà đăng ký: Hexal AG - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-19186-15

Ostomir 70mg

Ostomir 70mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 4 viên
Nhà sản xuất: Lek Pharmaceutical D.D - XLÔ VEN NI A
Nhà đăng ký: Hexal AG - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-8203-09

Fentanyl-Hexal TTS 100mcg/h Membranpflaster

Fentanyl-Hexal TTS 100mcg/h Membranpflaster - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hệ điều trị qua da 10mg/miếng
Quy cách đóng gói: Hộp 5 miếng
Nhà sản xuất: Hexal AG - ĐỨC
Nhà đăng ký: Hexal AG - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-5593-08

Fentanyl-Hexal TTS 25mcg/h Membranpflaster

Fentanyl-Hexal TTS 25mcg/h Membranpflaster - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hệ điều trị qua da 2,5mg/miếng
Quy cách đóng gói: Hộp 5 miếng
Nhà sản xuất: Hexal AG - ĐỨC
Nhà đăng ký: Hexal AG - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-5594-08

Fentanyl-Hexal TTS 50mcg/h Membranpflaster

Fentanyl-Hexal TTS 50mcg/h Membranpflaster - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hệ điều trị qua da 5mg/miếng
Quy cách đóng gói: Hộp 10 miếng
Nhà sản xuất: Hexal AG - ĐỨC
Nhà đăng ký: Hexal AG - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-5595-08

Fentanyl-Hexal TTS 75mcg/h Membranpflaster

Fentanyl-Hexal TTS 75mcg/h Membranpflaster - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hệ điều trị qua da 7,5mg/miếng
Quy cách đóng gói: Hộp 5 miếng
Nhà sản xuất: Hexal AG - ĐỨC
Nhà đăng ký: Hexal AG - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-5596-08

Diclac 75ID

Diclac 75ID - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén phóng thích kéo dài-75mg
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Tianjin Hexal Pharmaceutical Co., Ltd - TRUNG QUỐC
Nhà đăng ký: Hexal AG - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-0384-06

Fentanyl MAT 100mcg/h

Fentanyl MAT 100mcg/h - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hệ trị liệu qua da
Quy cách đóng gói: Hộp 5 miếng
Nhà sản xuất: Hexal AG - ĐỨC
Nhà đăng ký: Hexal AG - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-9684-10

Fentanyl MAT 25mcg/h

Fentanyl MAT 25mcg/h - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hệ trị liệu qua da
Quy cách đóng gói: Hộp 5 miếng
Nhà sản xuất: Hexal AG - ĐỨC
Nhà đăng ký: Hexal AG - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-9685-10

Fentanyl MAT 50mcg/h

Fentanyl MAT 50mcg/h - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hệ trị liệu qua da
Quy cách đóng gói: Hộp 5 miếng
Nhà sản xuất: Hexal AG - ĐỨC
Nhà đăng ký: Hexal AG - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-9686-10

Fentanyl MAT 75mcg/h

Fentanyl MAT 75mcg/h - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hệ trị liệu qua da
Quy cách đóng gói: Hộp 5 miếng
Nhà sản xuất: Hexal AG - ĐỨC
Nhà đăng ký: Hexal AG - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-9687-10

Pirorheum 20 Tabs

Pirorheum 20 Tabs - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Salutas Pharma GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Hexal AG - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-8171-04

Copyright © 2019  Thuocbietduoc.com.vn