CÔNG TY UNITED PHARMA - VIỆT NAM

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 97 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp: 26 loại
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Dolfenal

Dolfenal
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 25 vỉ x 4 viên
Nhà sản xuất: Công ty UNITED PHARMA - Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-11371-10

Decolgen ND

Decolgen ND
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 25 vỉ x 4 viên
Nhà sản xuất: Công ty UNITED PHARMA - Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-10855-10

Neo Pyrazon 50mg

Neo Pyrazon 50mg
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 25 vỉ xé x 4 viên nén bao phim
Nhà sản xuất: Công ty UNITED PHARMA - Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0572-00

Alaxan

Alaxan - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉx20v, hộp 25 vỉx4v, bìa kẹp 1 vỉx2v, bìa kẹp 1 vỉx4 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty UNITED PHARMA - Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-3038-05

Alaxan

Alaxan - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ bấm x 20 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty UNITED PHARMA - Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0525-00

alaxan fr

alaxan fr - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: hộp 10 vỉ x 10 viên nang
Nhà sản xuất: Công ty UNITED PHARMA - Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-3682-05

Biogesic

Biogesic - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 25 vỉ xé x 4 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty UNITED PHARMA - Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-1191-02

Decolgen Ace

Decolgen Ace
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty UNITED PHARMA - Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0673-03

Decolgen Extra StrengTh

Decolgen Extra StrengTh - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 50 vỉ x 10 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty UNITED PHARMA - Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0671-03

Decolgen forte

Decolgen forte
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 25 vỉ bấm x 20 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty UNITED PHARMA - Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0526-00

Decolgen Liq UId

Decolgen Liq UId - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Siro thuốc
Quy cách đóng gói: Hộp 1chai 30ml, 60ml, 120ml siro thuốc
Nhà sản xuất: Công ty UNITED PHARMA - Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0564-00

Decolgen No Drowse

Decolgen No Drowse - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 50 vỉ x 10 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty UNITED PHARMA - Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0672-03

Decolgen syrup

Decolgen syrup
Dạng bào chế: Siro thuốc
Quy cách đóng gói: hộp 1chai x 30ml, hộp 1chai x 60 ml siro thuốc
Nhà sản xuất: Công ty UNITED PHARMA - Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-3684-05

Decolsin

Decolsin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 25 vỉ x 4 viên nang
Nhà sản xuất: Công ty UNITED PHARMA - Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-1487-04

Decolsin capsule

Decolsin capsule - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 25 vỉ xé x 4 viên nang
Nhà sản xuất: Công ty UNITED PHARMA - Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0527-00

Trang 1 /2
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn