CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 505 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp: 28 loại
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Leolen Forte

Leolen Forte
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm OPC tại Bình Dương - Nhà máy dược phẩm OPC - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm OPC - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-24814-16

Para-OPC 150mg

Para-OPC 150mg
Dạng bào chế: Thuốc bột sủi bọt
Quy cách đóng gói: Hộp 12 gói x 640mg
Nhà sản xuất: Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm OPC tại Bình Dương - Nhà máy dược phẩm OPC - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm OPC - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-26951-17

Para - OPC 80mg

Para - OPC 80mg
Dạng bào chế: Thuốc bột sủi bọt
Quy cách đóng gói: Hộp 12 gói x510mg
Nhà sản xuất: Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm OPC tại Bình Dương - Nhà máy dược phẩm OPC - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm OPC - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-29045-18

Para-OPC 250mg

Para-OPC 250mg
Dạng bào chế: Thuốc bột sủi bọt
Quy cách đóng gói: Hộp 12 gói x 860mg
Nhà sản xuất: Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm OPC tại Bình Dương - Nhà máy dược phẩm OPC - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm OPC - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-24815-16

Paracetamol 500mg

Paracetamol 500mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Chai 500 viên
Nhà sản xuất: Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm OPC tại Bình Dương - Nhà máy dược phẩm OPC - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm OPC - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-25222-16

Paracetamol 500mg

Paracetamol 500mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm OPC tại Bình Dương - Nhà máy dược phẩm OPC - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm OPC - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-20779-14

Alphachymotrypsin

Alphachymotrypsin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hộp 2 vỉ x 10 viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm OPC - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-13829-11

Leolen Forte

Leolen Forte - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên nang cứng, thùng 144 hộp
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm OPC - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-11071-10

Para - Opc 250mg

Para - Opc 250mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp 12 gói x 250mg bột sủi bọt
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm OPC - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-10271-10

Paracetamol 500mg

Paracetamol 500mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Chai 500 viên nang cứng
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm OPC - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-11635-10

OP. Chol

OP. Chol - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén dài
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm OPC - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-4773-08

Alphachymotrypsin

Alphachymotrypsin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm OPC - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-3647-00

Alphachymotrypsin

Alphachymotrypsin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm OPC - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-4094-05

Danizane 10mg

Danizane 10mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên bao phim tan trong ruột
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ, 10 vỉ x 10 viên bao phim tan trong ruột
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm OPC - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-4468-01

Danizane 5mg

Danizane 5mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên bao phim tan trong ruột
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ, 10 vỉ x 10 viên bao phim tan trong ruột
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm OPC - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-4469-01

Trang 1 /2
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2020  Thuocbietduoc.com.vn