CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 471 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp: 34 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Napharangan Codein

Napharangan Codein - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén sủi
Quy cách đóng gói: Hộp 4 vỉ x 4 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-26197-17

Napharangan

Napharangan - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén sủi
Quy cách đóng gói: Hộp 4 vỉ x 4 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-23608-15

Bibocal

Bibocal - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén sủi
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 4 viên nén sủi
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0824-01

Chymotrypsin

Chymotrypsin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột đông khô pha tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 5 ống bột+5 ống dung môi
Nhà sản xuất: Shanghai No, 1 Biochemical and Pharmaceutical Company - TRUNG QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-6788-02

Coldko

Coldko - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 25 vỉ x 4 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-2505-04

Colfoor

Colfoor - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén sủi
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 4 viên nén sủi
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0826-01

Dongdo Calio

Dongdo Calio - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 6 vỉ x 10 viên nang mềm
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-0456-06

Indomethacin 25mg

Indomethacin 25mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 4 vỉ x 30v, hộp 50 vỉ x 30v nén bao phim
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0962-01

Indovic

Indovic - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên, 50 vỉ x 10 viên nang
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-4378-05

Naphar Para C

Naphar Para C - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén sủi kèm toa hướng dẫn sử dụng
Quy cách đóng gói: tuýp 10 viên nén sủi kèm toa hướng dẫn sử dụng
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0829-01

Naphar TK

Naphar TK - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén sủi
Quy cách đóng gói: tuýp 10 viên nén sủi, hộp 5 vỉ x 4 viên nén sủi
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-1202-02

Napharagan 150mg

Napharagan 150mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc bột sủi
Quy cách đóng gói: Hộp 12 gói thuốc bột sủi
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V203-H12-06

Napharagan 80mg

Napharagan 80mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc bột sủi
Quy cách đóng gói: Hộp 12 gói thuốc bột sủi
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V204-H12-06

Napharangan

Napharangan - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén sủi
Quy cách đóng gói: Hộp 4 vỉ x 4 viên nén sủi
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0830-01

Thần kinh số II

Thần kinh số II
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: lọ 100 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-1556-04

Trang 1 /3
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn