ROTEXMEDICA GMBH ARZNEIMITTELWERK

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 105 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp: 15 loại
Tramadol 100mg-Rotexmedica

Tramadol 100mg-Rotexmedica - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống x 2ml
Nhà sản xuất: Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk - ĐỨC
Nhà đăng ký: Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-20614-17

Rocalcic 100

Rocalcic 100
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 5 ống 1 ml
Nhà sản xuất: Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk - ĐỨC
Nhà đăng ký: Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-8873-09

Rocalcic 100

Rocalcic 100
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm và pha tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 5 ống 1 ml
Nhà sản xuất: Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk - ĐỨC
Nhà đăng ký: Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-20613-17

Rocalcic 50

Rocalcic 50 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm và pha tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 5 ống 1ml
Nhà sản xuất: Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk - ĐỨC
Nhà đăng ký: Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-20345-17

Fentanyl 0,5mg-Rotexmedica

Fentanyl 0,5mg-Rotexmedica - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm bắp hoặc tiêm truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống x 10ml
Nhà sản xuất: Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk - ĐỨC
Nhà đăng ký: Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-18442-14

Pentanyl 0,1 mg-Rotexmedica

Pentanyl 0,1 mg-Rotexmedica - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm bắp hoặc tiêm truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống x 2ml
Nhà sản xuất: Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk - ĐỨC
Nhà đăng ký: Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-18441-14

Diclofenac sodium Injection

Diclofenac sodium Injection - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống 3ml
Nhà sản xuất: Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk - ĐỨC
Nhà đăng ký: Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-8514-04

Prednisolone Acetate

Prednisolone Acetate - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hỗn dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp lớn 10 hộp nhỏ x 10 ống 1ml
Nhà sản xuất: Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk - ĐỨC
Nhà đăng ký: Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-9369-05

Rocalcic 100

Rocalcic 100 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 5 ống 1ml
Nhà sản xuất: Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk - ĐỨC
Nhà đăng ký: Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-8274-04

Rocalcic 50

Rocalcic 50 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 5 ống 1ml
Nhà sản xuất: Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk - ĐỨC
Nhà đăng ký: Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-8275-04

Tramadol 100mg-Rotexmedica solution for injection

Tramadol 100mg-Rotexmedica solution for injection - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 ống, 10 ống x 2ml
Nhà sản xuất: Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk - ĐỨC
Nhà đăng ký: Rotexmedica GmbH - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-9838-10

Prednisolone acetate injectable suspension USP 25mg

Prednisolone acetate injectable suspension USP 25mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hỗn dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống 1ml
Nhà sản xuất: Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk - ĐỨC
Nhà đăng ký: Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-10542-10

Rocalcic 50

Rocalcic 50
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 5 ống 1ml
Nhà sản xuất: Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk - ĐỨC
Nhà đăng ký: Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-8874-09

Fentanyl 0,1mg - Rotexmedica

Fentanyl 0,1mg - Rotexmedica - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống x 2ml
Nhà sản xuất: Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk - ĐỨC
Nhà đăng ký: Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-6793-08

Fentanyl 0,5mg-Rotexmedica

Fentanyl 0,5mg-Rotexmedica - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống x 10ml
Nhà sản xuất: Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk - ĐỨC
Nhà đăng ký: Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-7336-08

Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn