INTAS PHARM., LTD

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 207 loại thuốc
Tìm trong
Hocmon, Nội tiết tố: 10 loại
Intagra 50

Intagra 50 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 4 viên
Nhà sản xuất: Intas Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Accord Healthcare Limited - ANH
Số Đăng ký: VN-22272-19Nhà sản xuất: Intas Pharmaceu

Intagra 100

Intagra 100 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 4 viên
Nhà sản xuất: Intas Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Intas Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-20782-17

Zoryl-2

Zoryl-2 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ to x 4 vỉ nhỏ x 10 viên
Nhà sản xuất: Intas Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Intas Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-17471-13

Zoryl-4

Zoryl-4 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ to x 4 vỉ nhỏ x 10 viên
Nhà sản xuất: Intas Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Intas Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-17472-13

Piolet-15

Piolet-15 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén không bao 15mg Pioglitazone
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Intas Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Intas Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-4489-07

Piolet-30

Piolet-30 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén không bao 30mg Pioglitazone
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Intas Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Intas Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-4490-07

Zoryl-1

Zoryl-1 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp đựng 5 vỉ kết hợp x 4 vỉ nhỏ x 10 viên
Nhà sản xuất: Intas Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Intas Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-4492-07

Zoryl-2

Zoryl-2 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp đựng 5 vỉ kết hợp x 4 vỉ nhỏ x 10 viên
Nhà sản xuất: Intas Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Intas Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-4493-07

Zoryl-3

Zoryl-3 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp đựng 5 vỉ kết hợp x 4 vỉ nhỏ x 10 viên
Nhà sản xuất: Intas Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Intas Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-4494-07

Zoryl-4

Zoryl-4 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp đựng 5 vỉ kết hợp x 4 vỉ nhỏ x 10 viên
Nhà sản xuất: Intas Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Intas Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-4495-07

Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn