CÔNG TY UNITED PHARMA - VIỆT NAM

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 97 loại thuốc
Tìm trong
Hocmon, Nội tiết tố: 5 loại
Fordia

Fordia
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ, 10 vỉ x 10 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty UNITED PHARMA - Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-10857-10

Clazic SR

Clazic SR - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén phóng thích duy trì
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 4 viên, 25 vỉ x 4 viên nén phóng thích duy trì
Nhà sản xuất: Công ty UNITED PHARMA - Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-3950-05

fordia 500mg

fordia 500mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: hộp 25 vỉ x 4 viên, hộp 1 vỉ x 4 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty UNITED PHARMA - Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-3687-05

fordia 850mg

fordia 850mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: hộp 1 vỉ x 4 viên, 25 vỉ x 4 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty UNITED PHARMA - Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-3688-05

Fordia

Fordia - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ, 10 vỉ x 10 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty UNITED PHARMA - Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-10856-10

Copyright © 2020  Thuocbietduoc.com.vn