CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM OPV

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 307 loại thuốc
Tìm trong
Hocmon, Nội tiết tố: 18 loại
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
GliTizan 2mg

GliTizan 2mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 7 viên bao phim
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-3882-05

GliTizan 8mg

GliTizan 8mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 7 viên bao phim
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-3883-05

Glizadinax 80mg

Glizadinax 80mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: hộp 3 vỉ x 10 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-3311-05

Glucigon-2mg

Glucigon-2mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-1972-06

Glucigon-4mg

Glucigon-4mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-1973-06

Glucoform 500mg

Glucoform 500mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên bao phim
Quy cách đóng gói: hộp 1 vỉ x 10 viên bao phim
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-3312-05

Glucoform 850mg

Glucoform 850mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên bao phim
Quy cách đóng gói: hộp 1 vỉ x 10 viên bao phim
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-3313-05

Piotazan 15mg

Piotazan 15mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén dài bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 4 vỉ x 7 viên nén dài bao phim
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-4574-05

Piotazan 30mg

Piotazan 30mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén dài bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 4 vỉ x 7 viên nén dài bao phim
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-4575-05

Piotazan 45mg

Piotazan 45mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén dài bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 4 vỉ x 7 viên nén dài bao phim
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-4576-05

Vigrow

Vigrow - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 4 viên, hộp 1 vỉ x 2 viên
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-4796-08

Vigrow

Vigrow - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 4 viên, hộp 1 vỉ x 2 viên
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-4797-08

Glimid 2

Glimid 2 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-4470-07

Glimid 4

Glimid 4 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-4471-07

Licoz 80

Licoz 80 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-3561-07

Trang 1 /2
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2022  Thuocbietduoc.com.vn