CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 782 loại thuốc
Tìm trong
Hocmon, Nội tiết tố: 21 loại
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Dexamethasone 0,5mg

Dexamethasone 0,5mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 60 vỉ x 40 viên
Nhà sản xuất: Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm - Nhà máy sản xuất dược phẩm Agimexpharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-25701-16

Duaryl 2g

Duaryl 2g - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-24213-16

Duaryl 4 mg

Duaryl 4 mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-22164-15

Pharmasone - 0,5mg

Pharmasone - 0,5mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 20 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-5447-08

Coglupharm 500

Coglupharm 500 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-2849-07

Coglupharm 850

Coglupharm 850 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 15 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-2850-07

Prednison-5mg

Prednison-5mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén xanh
Quy cách đóng gói: Chai 500 viên, chai 1000 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-2859-07

Prednisone-5mg

Prednisone-5mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén màu trắng
Quy cách đóng gói: Chai 200 viên, chai 1000 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-2860-07

Coglupharm 500

Coglupharm 500 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 10 viên bao phim
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-1115-02

Coglupharm 850

Coglupharm 850 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 15 viên bao phim
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-1114-02

Dexamethason 0,5mg

Dexamethason 0,5mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén hai lớp
Quy cách đóng gói: chai 500 viên nén hai lớp
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-3434-05

Dexamethason 0,5mg

Dexamethason 0,5mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén hai lớp
Quy cách đóng gói: Hộp 60 vỉ x 40 viên, chai 500 viên nén hai lớp
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-3259-05

Dexamethason 0,5mg

Dexamethason 0,5mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên, chai 200 viên nang
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-3433-05

Dexamethason 0,5mg

Dexamethason 0,5mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén xanh
Quy cách đóng gói: chai 500 viên nén xanh
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-1254-06

Dexamethasone 0,5mg

Dexamethasone 0,5mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: chai 500 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-3435-05

Trang 1 /2
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2020  Thuocbietduoc.com.vn