CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 101 loại thuốc
Tìm trong
Hocmon, Nội tiết tố: 7 loại
Dexacin

Dexacin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1chai 500 viên nén 0, 5mg
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Bến Tre - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: GC-0010-06

Dexacin

Dexacin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 20 vỉ x 30 viên nén 0, 5mg
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Bến Tre - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: GC-0011-06

Dexacin 0,5mg

Dexacin 0,5mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x30 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Bến Tre - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V851-H12-05

Dexacin 0,5mg

Dexacin 0,5mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1chai 500 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Bến Tre - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-4562-01

Dexamethason

Dexamethason - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1chai 120 viên nén 0, 5mg
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Bến Tre - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: GC-0012-06

Dexamethason 0,5mg

Dexamethason 0,5mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: hộp 1chai 120 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Bến Tre - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V852-H12-05

Prednisolon 5mg

Prednisolon 5mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1chai 500 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Bến Tre - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-4350-01

Copyright © 2020  Thuocbietduoc.com.vn