CÔNG TY CỔ PHẦN BV PHARMA

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 294 loại thuốc
Tìm trong
Hocmon, Nội tiết tố: 8 loại
Varafil 10

Varafil 10
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ (vỉ nhôm - PVC) x 1 viên; Hộp 1 vỉ, 2 vỉ (vỉ nhôm - PVC) x 2 viên
Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần BV Pharma - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Cổ phần BV Pharma - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-18894-13

Sibifil 50

Sibifil 50
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ (vỉ nhôm-PVC) x 1 viên; Hộp 1 vỉ, 2 vỉ (vỉ nhôm-PVC) x 2 viên
Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần BV Pharma - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Cổ phần BV Pharma - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-18893-13

Aucabos

Aucabos - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên (vỉ nhôm-nhôm)
Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần BV Pharma - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Cổ phần BV Pharma - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-27672-17

Bivicarbo

Bivicarbo - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần BV Pharma - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Cổ phần BV Pharma - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-25573-16

Bivilizid

Bivilizid - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ, 6 vỉ, 10 vỉ x 10 viên (vỉ nhôm-nhôm hoặc nhôm-PVC), Hộp 1 chai 100 viên
Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần BV Pharma - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Cổ phần BV Pharma - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-30210-18

Methylprednisolon-BVP

Methylprednisolon-BVP - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hộp 5 vỉ x 10 viên nén (vỉ nhôm-PVC)
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 10 viên nén (vỉ nhôm-PVC)
Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần BV Pharma - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-13709-11

Urselon

Urselon - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hộp 3 vỉ x 10 viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần BV Pharma - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-14152-11

Vimethy

Vimethy - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hộp 5 vỉ x 10 viên nén (vỉ nhôm-PVC)
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 10 viên nén (vỉ nhôm-PVC)
Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần BV Pharma - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-13713-11

Copyright © 2023  Thuocbietduoc.com.vn