HAUPT PHARMA MUNSTER GMBH

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 9 loại thuốc
Tìm trong
Hocmon, Nội tiết tố: 5 loại
Ridne-35

Ridne-35 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ 21 viên
Nhà sản xuất: Haupt Pharma Munster GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Stragen Pharma SA - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN3-247-19

Gesdonyl

Gesdonyl - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao đường
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 21 viên
Nhà sản xuất: Haupt Pharma Munster GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Stragen Pharma SA - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN3-137-19

Gesdonyl

Gesdonyl - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao đường
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 21 viên
Nhà sản xuất: Haupt Pharma Munster GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Stragen Pharma SA - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN3-138-19

Ridne-35

Ridne-35 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao đường
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 21 viên
Nhà sản xuất: Haupt Pharma Munster GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Hyphens Pharma Pte. Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN2-440-15

Lumalia

Lumalia - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên bao phim - Cyproterone acetat 2,0mg; Ethinyle
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ 21 viên
Nhà sản xuất: Haupt Pharma Munster GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Pierre Fabre Medicament - PHÁP
Số Đăng ký: VN-5712-08

Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn