CÔNG TY TNHH SX-TM DƯỢC PHẨM NIC (NIC PHARMA)

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 307 loại thuốc
Tìm trong
Hocmon, Nội tiết tố: 7 loại
Gliclazid Nic

Gliclazid Nic - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hộp 5 vỉ, 6 vỉ, 10 vỉ x 10 viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ, 6 vỉ, 10 vỉ x 10 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty TNHH SX-TM Dược phẩm NIC (NIC Pharma) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-14603-11

Glimepirid Nic 1 mg

Glimepirid Nic 1 mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hộp 3 vỉ x 10 viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty TNHH SX-TM Dược phẩm NIC (NIC Pharma) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-14076-11

Solonic 10 mg

Solonic 10 mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hộp 10 vỉ x 10 viên nén. Chai 500 viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên nén. Chai 500 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty TNHH SX-TM Dược phẩm NIC (NIC Pharma) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-14086-11

Dexa-NIC

Dexa-NIC - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên, chai 500 viên
Nhà sản xuất: Công ty TNHH SX-TM Dược phẩm NIC (NIC Pharma) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-5046-08

Prednisolon F - 0,5mg

Prednisolon F - 0,5mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén dài
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 20 viên. Chai 500 viên
Nhà sản xuất: Công ty TNHH SX-TM Dược phẩm NIC (NIC Pharma) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-5319-08

Prednison-5mg

Prednison-5mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên. Chai 100 viên
Nhà sản xuất: Công ty TNHH SX-TM Dược phẩm NIC (NIC Pharma) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-5682-08

Dexamethason 0,5mg

Dexamethason 0,5mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 40 viên nén.chai 500 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty TNHH SX-TM Dược phẩm NIC (NIC Pharma) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-1583-06

Copyright © 2019  Thuocbietduoc.com.vn