YING YUAN CHEMICAL PHARMACEUTICALS CO., LTD

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 60 loại thuốc
Tìm trong
Hocmon, Nội tiết tố: 11 loại
Ogecort Suspended Injections "Y.Y"

Ogecort Suspended Injections "Y.Y" - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc tiêm dạng dịch treo
Quy cách đóng gói: Hộp 5 ống x 2ml hoặc hộp 10 lọ x 2ml
Nhà sản xuất: Ying Yuan Chemical Pharmaceuticals Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Nhà đăng ký: Ying Yuan Chemical Pharmaceuticals Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Số Đăng ký: VN-18725-15

Dexamethasone Injection YY

Dexamethasone Injection YY - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống 2ml
Nhà sản xuất: Ying Yuan Chemical Pharmaceuticals Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Nhà đăng ký: Ying Yuan Chemical Pharmaceuticals Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Số Đăng ký: VN-18121-14

Dexamethasone

Dexamethasone - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống 2ml
Nhà sản xuất: Ying Yuan Chemical Pharmaceuticals Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Nhà đăng ký: Ying Yuan Chemical Pharmaceuticals Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Số Đăng ký: VN-7248-02

Methyltestosterone Tablets Honten

Methyltestosterone Tablets Honten - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Lọ 100 viên
Nhà sản xuất: Ying Yuan Chemical Pharmaceuticals Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Nhà đăng ký: Ying Yuan Chemical Pharmaceuticals Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Số Đăng ký: VN-6757-02

Ogecort

Ogecort - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hỗn dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống x 2ml
Nhà sản xuất: Ying Yuan Chemical Pharmaceuticals Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Nhà đăng ký: Ying Yuan Chemical Pharmaceuticals Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Số Đăng ký: VN-7034-02

Prednisolone

Prednisolone - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Chai 100 viên
Nhà sản xuất: Ying Yuan Chemical Pharmaceuticals Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Nhà đăng ký: Ying Yuan Chemical Pharmaceuticals Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Số Đăng ký: VN-7251-02

Aftercare Tablets 0.75mg YY

Aftercare Tablets 0.75mg YY - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén-0,75mg
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 4 viên
Nhà sản xuất: Ying Yuan Chemical Pharmaceuticals Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Nhà đăng ký: Ying Yuan Chemical Pharmaceuticals Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Số Đăng ký: VN-3798-07

Dexamethasone Injection YY

Dexamethasone Injection YY - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống 2ml
Nhà sản xuất: Ying Yuan Chemical Pharmaceuticals Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Nhà đăng ký: Ying Yuan Chemical Pharmaceuticals Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Số Đăng ký: VN-4667-07

Ogecort Suspendel Injection YY

Ogecort Suspendel Injection YY - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dịch treo tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 lọ x 2ml, hộp 5 ống x 2ml
Nhà sản xuất: Ying Yuan Chemical Pharmaceuticals Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Nhà đăng ký: Ying Yuan Chemical Pharmaceuticals Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Số Đăng ký: VN-4672-07

Prednisolone tablets 5mg 'Y.Y'

Prednisolone tablets 5mg
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Chai nhựa 100 viên
Nhà sản xuất: Ying Yuan Chemical Pharmaceuticals Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Nhà đăng ký: Ying Yuan Chemical Pharmaceuticals Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Số Đăng ký: VN-4673-07

Progesterone Injection 25mg Y.Y

Progesterone Injection 25mg Y.Y - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc tiêm-25mg/ml
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 5 ống x 1ml
Nhà sản xuất: Ying Yuan Chemical Pharmaceuticals Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Nhà đăng ký: Ying Yuan Chemical Pharmaceuticals Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Số Đăng ký: VN-3325-07

Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn