SANOFI AVENTIS

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 58 loại thuốc
Tìm trong
Hocmon, Nội tiết tố: 9 loại
CoAmaryl

CoAmaryl
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Handok Pharmaceuticals Co., Ltd. - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Sanofi Aventis - PHÁP
Số Đăng ký: VN-7825-09

Lantus

Lantus
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1lọ 10ml
Nhà sản xuất: Sanofi-Aventis Deutschland GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Sanofi Aventis - PHÁP
Số Đăng ký: QLSP-0790-14

Amaryl

Amaryl - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: PT Aventis Pharma - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Sanofi Aventis - PHÁP
Số Đăng ký: VN-6298-08

Amaryl

Amaryl - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: PT Aventis Pharma - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Sanofi Aventis - PHÁP
Số Đăng ký: VN-6299-08

Amaryl

Amaryl - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: PT Aventis Pharma - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Sanofi Aventis - PHÁP
Số Đăng ký: VN-6300-08

Lantus

Lantus - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1lọ 10ml
Nhà sản xuất: Sanofi-Aventis Deutschland GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Sanofi Aventis - PHÁP
Số Đăng ký: VN-6798-08

Metformin winthrop

Metformin winthrop - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 15 viên
Nhà sản xuất: Chinoin Pharmaceutical & Chemical Works Co., Ltd - HUNG GA RY
Nhà đăng ký: Sanofi Aventis - PHÁP
Số Đăng ký: VN-5749-08

Metformin winthrop

Metformin winthrop - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 15 viên
Nhà sản xuất: Chinoin Pharmaceutical & Chemical Works Co., Ltd - HUNG GA RY
Nhà đăng ký: Sanofi Aventis - PHÁP
Số Đăng ký: VN-5750-08

Metformin winthrop

Metformin winthrop - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 15 viên
Nhà sản xuất: Chinoin Pharmaceutical & Chemical Works Co., Ltd - HUNG GA RY
Nhà đăng ký: Sanofi Aventis - PHÁP
Số Đăng ký: VN-5751-08

Copyright © 2020  Thuocbietduoc.com.vn