ROTEXMEDICA GMBH ARZNEIMITTELWERK

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 105 loại thuốc
Tìm trong
Hocmon, Nội tiết tố: 10 loại
Progesterone injection BP 25mg

Progesterone injection BP 25mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống 1ml
Nhà sản xuất: Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk - ĐỨC
Nhà đăng ký: Rotexmedica GmbH - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-16898-13

Hydrocortisone Sodium Succinate

Hydrocortisone Sodium Succinate - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 100 Lọ
Nhà sản xuất: Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk - ĐỨC
Nhà đăng ký: Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-6001-01

Hydrocortisone Sodium Succinate for injection USP equivalent to 100mg Hydrocortisone

Hydrocortisone Sodium Succinate for injection USP equivalent to 100mg Hydrocortisone - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột thuốc pha tiêm-Hydrocortisone 100mg
Quy cách đóng gói: Hộp chứa 100 lọ
Nhà sản xuất: Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk - ĐỨC
Nhà đăng ký: Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-1985-06

Progesterone

Progesterone - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống 1ml
Nhà sản xuất: Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk - ĐỨC
Nhà đăng ký: Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-5605-01

Progesterone injection BP 25mg

Progesterone injection BP 25mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm-25mg/ml
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống 1ml
Nhà sản xuất: Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk - ĐỨC
Nhà đăng ký: Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-1507-06

Triamcinolone retard 80mg

Triamcinolone retard 80mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hỗn dịch tiêm-80mg/2ml
Quy cách đóng gói: Hộp 5 ống x 2ml
Nhà sản xuất: Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk - ĐỨC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Bình Việt Đức - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-2176-06

Hydrocortisone Sodium Succinate for injection USP equivalent to 100mg Hydrocortisone

Hydrocortisone Sodium Succinate for injection USP equivalent to 100mg Hydrocortisone - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột đông khô pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp chứa 100 lọ
Nhà sản xuất: Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk - ĐỨC
Nhà đăng ký: Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-15125-12

Progesterone injection 25mg/ml

Progesterone injection 25mg/ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: thuốc tiêm
Quy cách đóng gói: hộp 10 ống 1 ml
Nhà sản xuất: Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk - ĐỨC
Nhà đăng ký: Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-15619-12

Triamcinolone Acetonide USP 80mg/2ml

Triamcinolone Acetonide USP 80mg/2ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: hỗn dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 5 ống 2ml
Nhà sản xuất: Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk - ĐỨC
Nhà đăng ký: Rotexmedica GmbH - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-15123-12

Tulextam

Tulextam - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: hỗn dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 5 ống 2 ml
Nhà sản xuất: Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk - ĐỨC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Bình Việt Đức - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-13565-11

Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn