LES LABORATOIRES SERVIER INDUSTRIE

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 82 loại thuốc
Tìm trong
Hocmon, Nội tiết tố: 10 loại
Diamicron MR 60mg

Diamicron MR 60mg
Dạng bào chế: Viên nén phóng thích có kiểm soát
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 15 viên
Nhà sản xuất: Les Laboratoires Servier Industrie - PHÁP
Nhà đăng ký: Les Laboratoires Servier - PHÁP
Số Đăng ký: VN-20796-17

Diamicron MR 60mg

Diamicron MR 60mg
Dạng bào chế: Viên nén giải phóng kéo dài
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 15 viên
Nhà sản xuất: Les Laboratoires Servier - PHÁP
Nhà đăng ký: Les Laboratoires Servier Industrie - PHÁP
Số Đăng ký: VN-13764-11

Diamicron 80mg

Diamicron 80mg
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 20 viên
Nhà sản xuất: Les Laboratoires Servier Industrie - PHÁP
Nhà đăng ký: Les Laboratoires Servier - PHÁP
Số Đăng ký: VN-15520-12

Aerodiol

Aerodiol - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch phun mũi phân liều
Quy cách đóng gói: Hộp 1 Lọ 60 liều
Nhà sản xuất: Laboratoires Delmas - PHÁP
Nhà đăng ký: Les Laboratoires Servier Industrie - PHÁP
Số Đăng ký: VN-6280-02

Diamicron 80mg

Diamicron 80mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 20 viên
Nhà sản xuất: Les Laboratoires Servier Industrie - PHÁP
Nhà đăng ký: Les Laboratoires Servier Industrie - PHÁP
Số Đăng ký: VN-6285-02

Diamicron MR

Diamicron MR
Dạng bào chế: Viên nén phóng thích có kiểm soát-30mg
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ, 2 vỉ x 30 viên
Nhà sản xuất: Les Laboratoires Servier Industrie - PHÁP
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VN-0465-06

Mediator

Mediator - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao đường
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 15 viên
Nhà sản xuất: Les Laboratoires Servier Industrie - PHÁP
Nhà đăng ký: Les Laboratoires Servier Industrie - PHÁP
Số Đăng ký: VN-6629-02

Diamicron MR

Diamicron MR - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén giải phóng có kiểm soát
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 30 viên; hộp 2 vỉ x 30 viên
Nhà sản xuất: Les Laboratoires Servier Industrie - PHÁP
Nhà đăng ký: Les Laboratoires Servier - PHÁP
Số Đăng ký: VN-12558-11

Diamicron

Diamicron - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén-80mg
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 20 viên
Nhà sản xuất: Les Laboratoires Servier Industrie - PHÁP
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VN-3073-07

Mediator

Mediator - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 15 viên
Nhà sản xuất: Les Laboratoires Servier Industrie - PHÁP
Nhà đăng ký: Les Laboratoires Servier Industrie - PHÁP
Số Đăng ký: VN-4519-07

Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn