HIGHNOON LABORATORIES., LTD

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 128 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc đường tiêu hóa: 14 loại
Gumas

Gumas
Dạng bào chế: Hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 20 gói x 10ml
Nhà sản xuất: Daewoong Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Highnoon Laboratories., Ltd - PA KÍT XTAN
Số Đăng ký: VN-0386-06

Alxolume

Alxolume - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 20 túi x 10ml
Nhà sản xuất: Kwang Myung Pharma Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Highnoon Laboratories., Ltd - PA KÍT XTAN
Số Đăng ký: VN-0894-06

Hanmioramezin

Hanmioramezin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang-20mg
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 7 viên
Nhà sản xuất: Hanmi Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Highnoon Laboratories., Ltd - PA KÍT XTAN
Số Đăng ký: VN-0388-06

Inhibitol

Inhibitol - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 7 viên
Nhà sản xuất: Highnoon Laboratories., Ltd - PA KÍT XTAN
Nhà đăng ký: Young IL Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-7042-02

Kyungdongastren

Kyungdongastren - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao tan trong ruột
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Kyung Dong Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Highnoon Laboratories., Ltd - PA KÍT XTAN
Số Đăng ký: VN-0393-06

Newpascil

Newpascil - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc tiêm-1mg/ml
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống x 1ml
Nhà sản xuất: Kyung Dong Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Highnoon Laboratories., Ltd - PA KÍT XTAN
Số Đăng ký: VN-0395-06

Primemametine

Primemametine - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén-100mg
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Korea Prime Pharma Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Highnoon Laboratories., Ltd - PA KÍT XTAN
Số Đăng ký: VN-1864-06

Pulmyna suspension

Pulmyna suspension - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 20 gói
Nhà sản xuất: Huons Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Highnoon Laboratories., Ltd - PA KÍT XTAN
Số Đăng ký: VN-1337-06

Sarufone

Sarufone - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hỗn dịch uống-1g/15ml
Quy cách đóng gói: Hộp 20 gói
Nhà sản xuất: Hanlim Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Highnoon Laboratories., Ltd - PA KÍT XTAN
Số Đăng ký: VN-0889-06

Uranaltine

Uranaltine - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm-50mg/2ml
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống x 2ml
Nhà sản xuất: Union Korea Pharma Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Highnoon Laboratories., Ltd - PA KÍT XTAN
Số Đăng ký: VN-0408-06

Vebutin

Vebutin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén-100mg
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Young IL Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Highnoon Laboratories., Ltd - PA KÍT XTAN
Số Đăng ký: VN-0410-06

Youngiltamin

Youngiltamin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén-300mg
Quy cách đóng gói: Hộp 6 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Young IL Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Highnoon Laboratories., Ltd - PA KÍT XTAN
Số Đăng ký: VN-0412-06

Aminohex Inj

Aminohex Inj - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 200ml
Nhà sản xuất: Daihan Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Highnoon Laboratories., Ltd - PA KÍT XTAN
Số Đăng ký: VN-7213-08

Lopeberon capsule

Lopeberon capsule - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Crown Pharma Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Highnoon Laboratories., Ltd - PA KÍT XTAN
Số Đăng ký: VN-3033-07

Copyright © 2023  Thuocbietduoc.com.vn