ASTRAZENECA A.B

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 88 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc đường tiêu hóa: 20 loại
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Nexium Mups

Nexium Mups
Dạng bào chế: Viên nén kháng dịch dạ dày
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 7 viên
Nhà sản xuất: AstraZeneca A.B - THỤY ĐIỂN
Nhà đăng ký: AstraZenca Singapore Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-19782-16

Nexium mups

Nexium mups
Dạng bào chế: Viên nén kháng dịch dạ dày
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 7 viên,Hộp 4 vỉ x 7 viên
Nhà sản xuất: AstraZeneca A.B - THỤY ĐIỂN
Nhà đăng ký: AstraZeneca Singapore Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-11681-11

Nexium

Nexium
Dạng bào chế: Bột pha dung dịch tiêm/truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ bột pha tiêm 5ml
Nhà sản xuất: AstraZeneca A.B - THỤY ĐIỂN
Nhà đăng ký: AstraZeneca Singapore Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-15719-12

Nexium 10mg

Nexium 10mg
Dạng bào chế: Cốm pha hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 28 gói
Nhà sản xuất: AstraZeneca A.B - THỤY ĐIỂN
Nhà đăng ký: AstraZeneca Singapore Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-7463-09

Losec Mups

Losec Mups
Dạng bào chế: Viên nén kháng dịch dạ dày
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 7 viên nén
Nhà sản xuất: AstraZeneca A.B - THỤY ĐIỂN
Nhà đăng ký: AstraZenca Singapore Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-19558-16

Losec Mups

Losec Mups - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén kháng dịch dạ dày
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ 7 viên
Nhà sản xuất: AstraZeneca A.B - THỤY ĐIỂN
Nhà đăng ký: AstraZeneca Singapore Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-17833-14

Nexium Mups

Nexium Mups - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén kháng dịch dạ dày
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 7 viên
Nhà sản xuất: AstraZeneca A.B - THỤY ĐIỂN
Nhà đăng ký: AstraZenca Singapore Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-19783-16

Nexium

Nexium - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Cốm kháng dịch dạ dày để pha hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 28 gói
Nhà sản xuất: AstraZeneca A.B - THỤY ĐIỂN
Nhà đăng ký: AstraZeneca Singapore Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-17834-14

Losec

Losec - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 Lọ thuốc+1 ống 10ml dung môi pha tiêm
Nhà sản xuất: AstraZeneca A.B - THỤY ĐIỂN
Nhà đăng ký: AstraZeneca Singapore Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-9413-05

Losec Mups

Losec Mups - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ 7 viên
Nhà sản xuất: AstraZeneca A.B - THỤY ĐIỂN
Nhà đăng ký: AstraZeneca Singapore Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-9905-05

Nexium

Nexium - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén kháng dịch dạ dày-20mg
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 7 viên
Nhà sản xuất: AstraZeneca A.B - THỤY ĐIỂN
Nhà đăng ký: AstraZeneca Singapore Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-0034-06

Nexium

Nexium - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén kháng dịch dạ dày-40mg
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 7 viên
Nhà sản xuất: AstraZeneca A.B - THỤY ĐIỂN
Nhà đăng ký: AstraZeneca Singapore Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-0035-06

Nexium 20mg

Nexium 20mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén kháng dịch dạ dày
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ; 2 vỉ x 7 viên
Nhà sản xuất: AstraZeneca A.B - THỤY ĐIỂN
Nhà đăng ký: AstraZeneca Singapore Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-5366-01

Nexium 40mg

Nexium 40mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén kháng dịch dạ dày
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ; 2 vỉ x 7 viên
Nhà sản xuất: AstraZeneca A.B - THỤY ĐIỂN
Nhà đăng ký: AstraZeneca Singapore Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-5367-01

Nexium 40mg

Nexium 40mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 Lọ 40mg
Nhà sản xuất: AstraZeneca A.B - THỤY ĐIỂN
Nhà đăng ký: AstraZeneca Singapore Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-8435-04

Trang 1 /2
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2022  Thuocbietduoc.com.vn