DIETHELM & CO., LTD

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 226 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc đường tiêu hóa: 13 loại
Mucosta

Mucosta
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Korea Otsuka Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Diethelm & Co., Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-10113-05

Pentasa

Pentasa
Dạng bào chế: Viên nén phóng thích chậm-500mg
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Ferring A/S - ĐAN MẠCH
Nhà đăng ký: Diethelm & Co., Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN1-019-07

Strocain

Strocain - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 viên
Nhà sản xuất: Eisai Co., Ltd - NHẬT BẢN
Nhà đăng ký: Diethelm & Co., Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký:

Creon 10000

Creon 10000 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Solvay Pharm GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Diethelm & Co., Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-9033-04

Duspatalin

Duspatalin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên bao
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Solvay Pharm B.V - HÀ LAN
Nhà đăng ký: Diethelm & Co., Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-7118-02

Duspatalin Retard

Duspatalin Retard - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Solvay Pharm B.V - HÀ LAN
Nhà đăng ký: Diethelm & Co., Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-9032-04

Konimag

Konimag - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 30 gói x 7ml
Nhà sản xuất: PT Konimex - IN ĐÔ NÊ XI A
Nhà đăng ký: Diethelm & Co., Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-8107-04

Madrox

Madrox - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén nhai
Quy cách đóng gói: Hộp 12 vỉ x 12 viên
Nhà sản xuất: PT Konimex - IN ĐÔ NÊ XI A
Nhà đăng ký: Diethelm & Co., Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-8742-04

Madrox Forte

Madrox Forte - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén nhai
Quy cách đóng gói: Hộp 12 vỉ x 12 viên
Nhà sản xuất: PT Konimex - IN ĐÔ NÊ XI A
Nhà đăng ký: Diethelm & Co., Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-8743-04

Pariet

Pariet - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên tan trong ruột-20mg
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 14 viên
Nhà sản xuất: Eisai Co., Ltd - NHẬT BẢN
Nhà đăng ký: Diethelm & Co., Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-2303-06

Pariet

Pariet - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao tan ở ruột-10mg
Quy cách đóng gói: Hộp 14 viên
Nhà sản xuất: Eisai Co., Ltd - NHẬT BẢN
Nhà đăng ký: Diethelm & Co., Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-0317-06

Selbex

Selbex - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Eisai Co., Ltd - NHẬT BẢN
Nhà đăng ký: Diethelm & Co., Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-9026-04

Pentasa

Pentasa - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên đạn-1g
Quy cách đóng gói: Hộp 4 vỉ x 7 viên
Nhà sản xuất: Ferring A/S - ĐAN MẠCH
Nhà đăng ký: Diethelm & Co., Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN1-018-07

Copyright © 2023  Thuocbietduoc.com.vn