DAEWOO PHARM CO., LTD

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 152 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc đường tiêu hóa: 22 loại
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
DaewonTrigel Susp

DaewonTrigel Susp
Dạng bào chế: Hỗn dịch
Quy cách đóng gói: Hộp 20 gói x 10ml
Nhà sản xuất: Daewoo Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Phil International Co., Ltd - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-3156-07

Attapo suspension

Attapo suspension - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hỗn dịch
Quy cách đóng gói: Hộp 20 túi x 15g
Nhà sản xuất: Huons Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Daewoo Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-2943-07

Diomyta

Diomyta - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch pha dịch truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống x 10ml
Nhà sản xuất: Daewoo Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Daewoo Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-15411-12

Philserin injection

Philserin injection - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống x 1ml
Nhà sản xuất: Huons. Co., Ltd. - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Daewoo Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-15414-12

Trimetinel

Trimetinel - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Daewoo Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Daewoo Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-14652-12

Alsaban

Alsaban - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Daewoo Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Daewoo Pharm. Ind. Co., Ltd. - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-14150-11

Alsaban

Alsaban - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Daewoo Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Daewoo Pharm. Ind. Co., Ltd. - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-14150-11

Kialverin

Kialverin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Daewoo Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Daewoo Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-13111-11

Domperidone Tab

Domperidone Tab - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Daewoo Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Daewoo Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-10204-10

Dimeka

Dimeka - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Daewoo Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Daewoo Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-7637-09

Lebatonil Inf

Lebatonil Inf - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dịch truyền-5g/10ml
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống x 10ml
Nhà sản xuất: Daewoo Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Daewoo Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-2948-07

Philkwontac Inj

Philkwontac Inj - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc tiêm-50mg Ranitidine/2ml
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống, 50 ống x 2ml
Nhà sản xuất: Huons Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Daewoo Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-2950-07

Philorpa-5g Infusion

Philorpa-5g Infusion - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dịch truyền-5g/10ml
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống x 10ml
Nhà sản xuất: Kwang Myung Pharma Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Daewoo Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-2953-07

Philpovin

Philpovin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dịch truyền-5g/10ml
Quy cách đóng gói: Hộp 100 ống x 10ml
Nhà sản xuất: Daewoo Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Daewoo Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-3603-07

Sinoman suspension

Sinoman suspension - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hỗn dịch
Quy cách đóng gói: Hộp 20 gói x 10ml
Nhà sản xuất: Huons Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Daewoo Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-2951-07

Trang 1 /2
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2020  Thuocbietduoc.com.vn