CÔNG TY UNITED PHARMA - VIỆT NAM

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 97 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc đường tiêu hóa: 15 loại
New Diatabs 600mg

New Diatabs 600mg
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 25 vỉ x 4 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty UNITED PHARMA - Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-1600-06

Kremil S

Kremil S
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: hộp 5 vỉ x20v, bìa kẹp 1 vỉ x4v, bìa kẹp 1 vỉ x2 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty UNITED PHARMA - Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-3201-05

Kremil S

Kremil S - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ bấm x 20 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty UNITED PHARMA - Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0571-00

Enzyplex

Enzyplex - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1chai 6 viên, hộp 1chai 30 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty UNITED PHARMA - Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-1488-04

Hydrite

Hydrite - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén pha dung dịch uống
Quy cách đóng gói: hộp 1 vỉ x 2 viên, hộp 25 vỉ x 4 viên nén pha dd uống
Nhà sản xuất: Công ty UNITED PHARMA - Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-3200-05

Hydrite

Hydrite - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 25 vỉ xé x 4 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty UNITED PHARMA - Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0570-00

Lormide

Lormide - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 25 vỉ xé x 4 viên nang
Nhà sản xuất: Công ty UNITED PHARMA - Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-1192-02

New Diatabs

New Diatabs - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 25 vỉ x 4 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty UNITED PHARMA - Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0952-01

Veragel DMS

Veragel DMS - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 4 viên, hộp 5 vỉ x 20 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty UNITED PHARMA - Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-3952-05

Veragel DMS

Veragel DMS - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 20 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty UNITED PHARMA - Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0618-00

Hydrite

Hydrite - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 2 viên; Hộp 25 vỉ x 4 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty UNITED PHARMA - Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-11372-10

Kremil Gel

Kremil Gel - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp 30 gói x 20 ml gel uống
Nhà sản xuất: Công ty UNITED PHARMA - Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-11373-10

Kremil-S FR

Kremil-S FR - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 20viên nén
Nhà sản xuất: Công ty UNITED PHARMA - Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-12074-10

Hydrite granules (Banana Flavor)

Hydrite granules - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc bột uống
Quy cách đóng gói: Hộp 30 gói, 100 gói. Bìa kẹp 2 gói
Nhà sản xuất: Công ty UNITED PHARMA - Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-5335-08

Lormide

Lormide - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 25 vỉ xé x 4 viên nang. Bìa kẹp 1 vỉ xé x 4 viên nang
Nhà sản xuất: Công ty UNITED PHARMA - Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-2716-07

Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn