ARISTOPHARMA., LTD

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 50 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc đường tiêu hóa: 10 loại
Rabaris Tablet

Rabaris Tablet
Dạng bào chế: Viên nén bao tan trong ruột
Quy cách đóng gói: Hộp có 5 túi nhôm gồm 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Aristopharma., Ltd - BĂNG LA ĐÉT
Nhà đăng ký: Aristo Pharma., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-17641-14

Apuldon Paediatric Drops

Apuldon Paediatric Drops - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 15ml
Nhà sản xuất: Aristopharma., Ltd - BĂNG LA ĐÉT
Nhà đăng ký: Aristopharma., Ltd - BĂNG LA ĐÉT
Số Đăng ký: VN-17828-14

Apuldon Suspension

Apuldon Suspension - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hỗn dịch uống.
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai x 60ml
Nhà sản xuất: Aristopharma., Ltd - BĂNG LA ĐÉT
Nhà đăng ký: Aristopharma., Ltd - BĂNG LA ĐÉT
Số Đăng ký: VN-17829-14

Bronast Tablet

Bronast Tablet - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên bao tan trong ruột
Quy cách đóng gói: Hộp 6 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Aristopharma., Ltd - BĂNG LA ĐÉT
Nhà đăng ký: Aristopharma., Ltd - BĂNG LA ĐÉT
Số Đăng ký: VN-17242-13

Emparis Injection

Emparis Injection - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột đông khô pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ bột đông khô + 1 ống dung môi chứa 5ml NaCl 0,9%
Nhà sản xuất: Aristopharma., Ltd - BĂNG LA ĐÉT
Nhà đăng ký: Aristo Pharma., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-16575-13

Omparis Injection

Omparis Injection - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: bột đông khô pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ bột + 1 ống dung môi pha tiêm
Nhà sản xuất: Aristopharma., Ltd - BĂNG LA ĐÉT
Nhà đăng ký: Aristopharma., Ltd - BĂNG LA ĐÉT
Số Đăng ký: VN-16123-13

Proton-P Injection

Proton-P Injection - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: bột đông khô pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ bột đông khô pha tiêm + 1 ống dung môi pha tiêm NaCl 0,9% 10ml
Nhà sản xuất: Aristopharma., Ltd - BĂNG LA ĐÉT
Nhà đăng ký: Aristo Pharma., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-16441-13

Anzo-30 capsules

Anzo-30 capsules - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang-30mg
Quy cách đóng gói: Hộp 7 vỉ x 4 viên
Nhà sản xuất: Aristopharma., Ltd - BĂNG LA ĐÉT
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm An Phú - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-1641-06

Digel

Digel - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 20 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Aristopharma., Ltd - BĂNG LA ĐÉT
Nhà đăng ký: Egis Pharma., Ltd - HUNG GA RY
Số Đăng ký: VN-7553-03

Proton-P

Proton-P - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim tan trong ruột-40mg Pantoprazole
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Aristopharma., Ltd - BĂNG LA ĐÉT
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm An Phú - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-2676-07

Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn