CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SAO KIM

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 147 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc đường tiêu hóa: 11 loại
Bisarolax

Bisarolax
Dạng bào chế: Thuốc đạn
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 5 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Sao Kim - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-4521-07

Gastrolium

Gastrolium - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc bột pha hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 30 gói x 3g
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Sao Kim - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Sao Kim - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-29831-18

Olisfat

Olisfat - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên; hộp 2 vỉ x 7 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Sao Kim - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ minh Hà Minh - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-29556-18

Domeloc

Domeloc - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng chứa hạt bao tan trong ruột
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 7 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Sao Kim - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Sao Kim - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-23650-15

Durosec

Durosec - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng chứa hạt bao tan trong ruột
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 7 viên; Lọ 14 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Sao Kim - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Sao Kim - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-23651-15

Bisarolax

Bisarolax - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên đạn
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 5 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Sao Kim - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Sao Kim - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-19431-13

Dicoasmec

Dicoasmec - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp 30 gói thuốc bột uống
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Sao Kim - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-11684-10

Lagas kit

Lagas kit - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp 7 vỉ x (2 viên nang Lansoprazol 30mg, 2 viên nén bao phim Clarithromycin 250mg; 2 viên nén bao phim Tinidazol 500mg)
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Sao Kim - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-11686-10

Loperamide

Loperamide - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên nang
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Sao Kim - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-10375-10

ODA kit

ODA kit - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp 7 vỉ x (2 viên nang Omeprazol 20mg, 2 viên nén bao phim Clarithromycin 250mg, 2 viên nén bao phim Tinidazol 500mg)
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Sao Kim - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-11687-10

Glycolax - 2g

Glycolax - 2g - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên thuốc đạn
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 5 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Sao Kim - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-5651-08

Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn