CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM M.S.T

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 74 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc đường tiêu hóa: 7 loại
Aluminum phosphat gel

Aluminum phosphat gel - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hỗn dịch
Quy cách đóng gói: Hộp 20 gói X 20 g hỗn dịch
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm M.S.T - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0929-01

Cimetidin stada 200mg

Cimetidin stada 200mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ X 10 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm M.S.T - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-1165-02

Cimetidin stada 400mg

Cimetidin stada 400mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ X 10 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm M.S.T - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-1166-02

Loperamid Stada 2mg

Loperamid Stada 2mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ X 10 viên nang
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm M.S.T - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0937-01

MST Domperidon 12,72mg

MST Domperidon 12,72mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ X 10; hộp 100 viên bao phim
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm M.S.T - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-1045-01

MST SimeThicon 40mg

MST SimeThicon 40mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc uống giọt
Quy cách đóng gói: Hộp 1chai 15 ml thuốc uống giọt
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm M.S.T - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-1184-02

Sorbitol 5g

Sorbitol 5g - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc bột
Quy cách đóng gói: Hộp 20 gói X 5 g thuốc bột
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm M.S.T - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0944-01

Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn