CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DƯỢC VIỆT NAM

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 191 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc đường tiêu hóa: 12 loại
Alusi

Alusi - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén nhai
Quy cách đóng gói: Lọ nhựa 10 viên, 30 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần hóa Dược Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần hóa Dược Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32566-19

Alusi

Alusi - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc bột uống
Quy cách đóng gói: Hộp 10 túi, 20 túi, 25 túi, 40 túi x 2,5g
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần hóa Dược Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần hóa Dược Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32567-19

Ocedurin

Ocedurin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén phân tán
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên (vỉ nhôm-PVC); Hộp 5 vỉ x 10 viên (vỉ nhôm-nhôm)
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần hóa Dược Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần O2Pharm - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32176-19

Ocevesin DT

Ocevesin DT - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén phân tán
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên (vỉ nhôm-PVC); Hộp 5 vỉ x 10 viên (vỉ nhôm-nhôm)
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần hóa Dược Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần O2Pharm - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32188-19

Zuzafox 40

Zuzafox 40 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần hóa Dược Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Thương mại Dược Phú Lâm Trang - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32470-19

Ocehepa

Ocehepa
Dạng bào chế: Bột pha hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 14 gói x 5 gam
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần hóa Dược Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần O2Pharm - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-28284-17

Ocevesin 60

Ocevesin 60 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần hóa Dược Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần O2Pharm - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-29341-18

Berberin

Berberin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 100 viên, 200 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần hóa Dược Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần hóa Dược Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-22275-15

Berberin EX

Berberin EX - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần hóa Dược Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần hóa Dược Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-22592-15

Berberin clorid

Berberin clorid - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Nguyên liệu làm thuốc
Quy cách đóng gói: Túi PE 10 kg, 15 kg, 20 kg
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần hóa Dược Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần hóa Dược Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-19572-13

Berberin clorid 10mg

Berberin clorid 10mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Lọ 100 viên,250 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần hóa Dược Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần hóa Dược Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-31302-18

Berberin clorid

Berberin clorid - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Nguyên liệu
Quy cách đóng gói: Bao 10kg, 15kg
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần hóa Dược Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-4427-07

Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn