CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 505 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc đường tiêu hóa: 10 loại
Viên đại tràng Inberco

Viên đại tràng Inberco
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm OPC tại Bình Dương - Nhà máy dược phẩm OPC - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm OPC - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-26211-17

OP. Razol

OP. Razol - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm OPC - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-4350-07

Thuốc tiêu thực Ganopan-G

Thuốc tiêu thực Ganopan-G - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc giọt uống
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 25ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm OPC - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-4351-07

Viên tiêu thực Ganopan-G

Viên tiêu thực Ganopan-G - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang mềm hình bầu dục
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm OPC - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-4353-07

Enesium 20mg

Enesium 20mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim thuôn dài
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 7 viên nén bao phim thuôn dài
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm OPC - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-0516-06

Ganopang

Ganopang - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc uống giọt
Quy cách đóng gói: Hộp 1chai 25 ml thuốc uống giọt
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm OPC - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-4827-02

Ganopang

Ganopang - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 7 vỉ X 6; hộp 1 vỉ X 24 viên nang mềm
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm OPC - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-4828-02

Kanmens

Kanmens - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 20 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm OPC - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-5016-02

Logzece

Logzece - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ X 8; hộp 10 vỉ X 10 viên nang
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm OPC - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-4832-02

Primverine

Primverine - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ, 10 vỉ x 20 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm OPC - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-4840-02

Copyright © 2020  Thuocbietduoc.com.vn